Jagt på for mange fugle

Atling

Atlinganden er en af mange arter, der er jagtfredet i vore nabolande.

Danske jægere driver jagt på alt for mange fuglearter, som vore nabolande freder om. Vi har jagttider på 37 arter, hvoraf de 15 er jagtfredede i Skåne, og ikke mindre end 26 er fredet i Slesvig-Holsten lige syd for den dansk-tyske grænse.

Der er tale om et “misforhold” mellem jagttiderne, der strider mod de fælles regler i EU, mener biolog Søren Wium-Andersen, der gør opmærksom på problemet i Frederiksborg Amts Avis, 30. marts 2013.

“Det kan undre, at den sjældne lille atlingand, der hvert år tager turen frem og tilbage til Afrika syd for Sahara, kan skydes her i landet, for atlinganden er en af de mange arter, der er fredet i vore nabolande”, spørger Wium-Andersen.

Han mener, at det er på tide, at Vildtforvaltningsrådet bliver afløst af et kompetent råd, der tager hensyn til såvel naturen som biodiversiteten og støtter en mere moderne jagtpolitik.

Læs hele debatindlægget her:

www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=920197&ForumID=57

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.