Kommentar af  journalist på www.gylle.dk Flemming Seiersen

Flemming Seiersen, gylle.dk.

Der kom kun et klart svar fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på det 7 timer lange og åbne samråd den 29. november. Samrådet  i Miljø- og Fødevareudvalget drejede sig om usikkerheden i de beregninger, som forskere på Århus Universitet har lavet af udledningerne som følge af Landbrugspakken. Det klare svar fra ministeren var: NEJ, jeg ønsker ingen usikkerhedsberegning af Århus Universitets model for de usikre beregninger. I stedet svarede han i timevis uden om på alle de kritiske spørgsmål. Dramatisk var det, da han truede Ida Auken fra Det Radikale Venstre med konsekvenser for en af hendes udtalelser. Hvilke konsekvenser ville han dog ikke svare på – trods mange spørgsmål om det.

Både inden jeg kommer tilbage til det, der skulle være substansen i samrådet, vil jeg kommentere dette samråd og de forudgående samråd med Esben Lunde Larsen, som jeg  har fulgt:

Esben Lunde Larsen er tåkrummende pinlig

Det er tå-krummende, pinligt at høre på denne minister. En ting er hans arrogante facon. En anden og værre ting er, at han ikke svarer på de konkrete og kritiske spørgsmål, der bliver stillet til ham. Derimod roser han sine egne partifæller og andre fra den blå blok for de ”relevante” spørgsmål, de stiller. Medløber-spørgsmål, som alene har det formål at give Esben Lunde Larsen mulighed for at sole sig i sine egne fortræffeligheder. Hvad skal man næsten sige?

Minister betyder tjener og undergiven

I hvert fald, at han overhovedet ikke lever op til  det begreb, som ordet minister dækker: ”Tjener og undergiven”. Er det noget, Esben Lunde Larsen ikke er, så er det tjener og undergiven. Han er en magtperson, der gør alt for at bevare sin post. Ikke mindst efter, at han mistede rollen som fiskeriminister.

Dermed har jeg slået tonen an: Resten af artiklen er ensidig og set set ud fra kritikernes synspunkt.

Ministeren truede Ida Auken

Det var Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten og Ida Auken fra Det Radikale Venstre, der havde indkaldt ministeren i samråd. for at få klarhed over usikkerheden om udledningerne. Tidligt i samrådet sagde Ida Auken, at regeringen jo har en klemme på Århus Universitet, som har kontrakt med Miljø- og Fødevareministeriet for 384 mill. kr.

Svært ikke at undre sig

– Når forskere fra Århus Universitet tidligere har været kritiske over for beregningerne af udledningen, så er det svært ikke at undre sig. Forskerne bliver nemlig efterfølgende bedt om at holde deres mund efter et krisemøde på universitetet. Hvorfor sker det?

Det vil få konsekvenser for Ida Auken

– Det er injurierende at lave den form for kobling, svarede ministeren. Altså blot, fordi man er folketingsmedlem, kan man jo ikke sidde og påstå, at Århus Universitets forskere holder  deres mund, fordi regeringen har en klemme på dem. Det er direkte injurierende, og det vil få konsekvenser.

Temmelig langt ude

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten forsøgte flere gange under samrådet at få Esben Lunde Larsen til at konkretisere, hvilke konsekvenser det vil få for Ida Auken, men fik ikke et svar fra ministeren. Søren Egge rasmussen sagde derfor:

Ida Auken (Rad.) blev truet med en injuriesag af Esben Lunde Larsen midt under debatten.

– Det er temmelig langt ude, at ministeren sidder i et samråd og truer et folketingsmedlem og siger til Ida Auken, at hendes udtalelser skal have konsekvenser. Det er naturligt nok, hvis der var belæg for at rejse en injuriesag. Men her taler vi om noget, der er blevet omtalt i Berlingske, sagde Søren Egge Rasmussen.

Nogle af de spørgsmål, der står tilbage efter samrådet

  • Som nævnt i indledningen til denne artikel afviste Esben Lunde Larsen i de mange timer at få lavet en usikkerhedsberegning af Århus Universitets undersøgelse. Også selv om Århus Universitets forskere beklagede, at  de ikke havde lavet denne usikkerhedsundersøgelse. De har derfor tilbudt at lave den i løbet af to måneder.
  • Hvem besluttede, at denne usikkerheds-undersøgelse IKKE skulle laves?
  • Hvad har Miljø og Fødevareministeriet fortalt EU om usikkerheden i de resultater om udledning som følge af landbrugspakken?

 Og, det er det, det hele drejer sig om: Usikkerheden i de tal, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har brugt, og som nok ikke giver det retvisende resultat af Landbrugspakken. Men det fik vi ikke klarhed over på samrådet.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten.

Samrådet bragte os ikke ret meget videre. Usikkerheden er den samme som før samrådet. Takket være en ikke-tjener og ikke-undergiven.

PS: Kritik til oppositionen mod Esben Lunde Larsen:

I kunne godt have koordineret jeres spørgsmål en hel del bedre. Når en spørger ikke fik svar på sit spørgsmål, er det vigtigt at følge op på det, selv om den næste, kritiske spørger havde tænkt  sig noget andet. Der kan nemlig gå lang tid, inden spørgere, der ikke fik svar, selv kan følge op. Dermed slap ministeren alt for let om ved at svare uden om. Synes i øvrigt også, at oppositionen, som havde indkaldt til samrådet, kunne have planlagt spørgsmålene i samrådet en hel del bedre….

Visited 8 times, 6 visit(s) today

Comments are closed.