Myndighedssvigt medfører masser af mink med svineMRSA

Merrild_mink2

Minkavlerne ønsker ikke selv at få styr på MRSA-smittens udbredelse på deres fabrikker.

På hver tredje minkfarm, som DTU har testet døde mink fra i år, er der nu dyr, som bærer den antibiotika-resistente MRSACC398-bakterie. Det skriver Ingeniøren.dk 4. dec 2015.

Til trods for at den første MRSA-inficerede patient med tilknytning til mink blev indrapporteret til Statens Serum Institut allerede i 2009, og der efterfølgende blev identificeret 24 mink-relaterede MRSA-inficerede patienter i perioden 2011-2013, har hverken Fødevareministeriet, Sundhedsstyrelsen eller minkavlerne selv løftet en finger for at bekæmpe smittens udbredelse.

Spredningen er derimod påvist af DTU Veterinærinstituttet, der i 2015 har undersøgt 32 små grupper mink, som var syge og døde af andre årsager end MRSA. Tolv ud af de 32 grupper viste sig at indeholde dyr med MRSACC398, som i forvejen har inficeret mindst 68 procent af de danske svinefabrikker.

Ifølge DTU er prøveudtagningen dog for lille til at drage generelle konklusioner, men den giver alligevel et fingerpeg om forekomsten, understreger dyrlæge på DTU Veterinærinstituttet Mariann Chriél overfor Ingeniøren.dk.

Mariann-Chriel

Dyrlæge Mariann Chriél, DTU.

»Vi kan i hvert fald fastslå, at MRSA findes på farmene, og selv om det ikke er denne bakterie, dyrene er blevet syge af, så kan den have stor betydning for arbejdsmiljøet og for resistensproblematikken,« siger Chriél.

Mistanken om MRSA CC398 i mink blev bestyrket sidste år, da DTU Veterinærinstituttet isolerede MRSA fra to mink, som var blevet indsendt til obduktion. Det var i forbindelse med denne rutinediagnostik, at den omdiskuterede MRSACC398 blev fundet.

Siden har instituttet fundet tolv yderligere tilfælde af MRSA i indsendelser af mink – hver indsendelse indeholdende op mod fem dyr fra den pågældende farm. Et større sammenligningsgrundlag vil imidlertid først dukke op om nogle måneder, når Fødevarestyrelsen er færdig med sin egen stikprøvekontrol af raske mink fra 50 minkfarme.

MRSAPerHenriksen

Veterinærdirektør Per Henriksen står med hovedansvaret for myndighedernes svigtende indsats mod svine-MRSA.

Undersøgelsen foregår i oktober-december, hvor op mod 17 millioner mink bliver pelset, og i den forbindelse bliver der foretaget svabertest fra minkenes svælg. Sideløbende vil DTU Veterinærinstituttet få indsendt poter, der bliver undersøgt på laboratoriet.

Først i foråret 2016 vil denne begrænsede kortlægning af smittens udbredelse på de 1400 minkfabrikker foreligge. Hvor mange af industriens 6000 medarbejdere, der er smittebærere, har hverken sundheds- eller fødevaremyndigheder planer om at undersøge. Spredningen af bakterien skal ses i sammenhæng med det hastigt voksende forbrug af antibiotika i minkindustrien, der har tredoblet forbruget til 5448 kg i perioden 2003-2012. Forbruget modsvarer nu næsten 10 procent af det samlede forbrug i det danske sundhedsvæsen.

Mink_MRSA

Minkindustriens forbrug af antibiotika.

Læs en mere udførlig beskrivelse af konsekvenserne for minkindustrien af denne smittespredning.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.