Adopterengravhoej (2)
Begge fotos er taget af Marianne
Diers.

Adopterengravhoej (4)Hele tyve gravhøje i Odsherred kommune er kommet  under pleje af private  borgere, og flere skal med i de kommende år, skriver kommunen i en pressemeddelelse 28. oktober.

Der er tale om en ægte succeshistorie og et hattrick, som afdelingen for Natur, Miljø og Trafik i Odsherred Kommune har scoret ved at igangsætte projekt ”Adoptér en gravhøj” tilbage i 2011.

Formålet var at øge tilgængeligheden, engagere borgerne og få flere fortidsminder plejet, og alle tre formål er opfyldt, viser en status for projektet. Status i dag er, at tyve fortidsminder – gravhøje – er kommet under pleje af foreninger og borgere i kommunen, heraf tre fortidsminder, som ikke før blev plejet.

– Det er rigtig positivt, at vi med hjælp fra frivillige borgere og foreninger kan få nogle flere af de mange markante fortidsminder frem i lyset, så flere kan få øjnene op for de kulturhistoriske naturværdier, der ligger gemt her, og flere af dem indgår jo i fortællingen om Geopark Odsherred, Højderygstien, som er under udformning og de vandrestier, vi har i kommunen. Det er virkelig en win-win situation, som vi er overordentligt tilfredse med. Samtidig medvirker naturplejen her til den generelle forskønnelse af vores kommune og egn, et område vi netop har særlig fokus på og afsat ekstra midler af til i budgettet for 2014, siger formand for Miljø- og Klimaudvalget Gitte Hededam (S).

Projektet er nu overgået til daglig drift efter den første pleje har været gennemført i sommeren 2013. Natur, Miljø og Trafik har indkøbt buskryddere til udlån, og der har været holdt en workshop med instruktion i brugen af buskryddere. Desuden  er der  indgået aftaler med tolv foreninger, bylav og borgere om fortsat  pleje af de tyve fortidsminder.

– Vi fortsætter projektet de kommende år og ønsker at få endnu flere frivillige og endnu flere gravhøje med ind under konceptet. Kommunen prioriterer pleje af fortidsminder, og vi har  tilsagn om tilskud til projekt ”Adopter en Gravhøj” under Landdistriktsmidlerne fra EU, siger miljøplanlægger Benjamin Dyre fra fagcentret Natur, Miljø og Trafik. Projektet har ikke direkte  haft til formål at spare penge, men ved at engagere foreninger og bylav til en lavere takst en professionelle entreprenører har det været muligt at få passet flere fortidsminder.

 

Comments are closed.