eg fældet Sonnerup skovNaturstyrelsen frikender egne ansatte, der overtræder skovloven og lukker af for al debat. Det er for galt, skriver biolog Søren Wium-Andersen, 24. september 2015 på Altinget.dk. Han foreslår, at der oprettes en uafhængig klageinstans, og at naturen kompenseres for fejlene. Med forfatterens tilladelse bringes indlægget her.

Hanne Kristensen
Direktør Hanne Kristensen.

Den 20. maj 2015 lagde Naturstyrelsens direktør, Hanne Kristensen, et debatindlæg ind på Altinget med titlen: Naturstyrelsen: Kæmper vi om eller for naturen.

Indlægget resulterede i ikke mindre end tolv kommentarer blandt andet fra den personkreds, der direkte eller indirekte var nævnt i indlægget.

I indlægget var jeg faldet over udsagnet: ”Derfor er det også forståeligt og tilgiveligt, at man kan løbe sur i samspillet mellem det naturvidenskabelige, de politiske mål og ikke mindst juraen, som desværre ofte er ganske indviklet på miljø- og naturområdet.”

I Nordsjælland er skovloven og en bekendtgørelse vedrørende fredningen af visse plante- og dyrearter blevet krænket.

På den baggrund stillede jeg i en kommentar til indlægget et forslag om, at Naturstyrelsen skal oprette en uafhængig klageinstans til at behandle de sager, hvor styrelsens ansatte overtræder loven.

En lignende instans findes hos politiet, hvor den anvendes, når der er mistanke om, at politiets personel har trådt forkert.

Desuden foreslog jeg, at der bliver udbetalt en slags naturkompensation i form af urørt skov, når styrelsens handlinger ødelægger den natur, den er sat til at beskytte.

Et ganske utraditionelt forslag. Men Naturstyrelsens seneste indberetning til EU om den manglende biologiske mangfoldighed i statens skove kræver nytænkning.

sortspætte DSC_0329 (4) 1 MB ny
Her ligger sortspættens rede i skovbunden – synderen er statsskovvæsenets manglende hensyntagen til biodiversiteten i samfundets skove. Foto: Søren Wium-Andersen.

Hjemmelavet hjemmel
Hanne Kristensen svarede ikke på de mange kommentarer.

Derfor sendte jeg den 19. august en mail til direktøren og efterlyste svar på de spørgsmål, jeg havde rejst på Altinget.

Henvendelsen skete på baggrund af, at Naturstyrelsen har meddelt, at Naturstyrelsen frafalder en politianmeldelse af overtrædelserne, da styrelsen ikke skønner, ”at der var handlet forsætligt eller uagtsomt”.

At frikende egne ansatte og herved undlade en politianmeldelse med disse begrundelser er der ikke hjemmel for i loven. På dette punkt er juraen ikke ”indviklet på miljø- og naturområdet”, men ganske enkel.

Det er en hjemmel, som styrelsen selv har opfundet og bekvemt anvender i lukkede fora, når egne ansatte overtræder loven, på trods af at styrelsen er tilsynsmyndighed for lovenene.

At aflevere budskaber
Allerede fire uger efter min henvendelse svarede en medarbejder i styrelsen mig lakonisk:

”Direktør Hanne Kristensen havde ikke til hensigt at indlede en debat i Altinget, men derimod at få afleveret en række budskaber. Derfor har direktøren ikke kommenteret på de indlæg, der fulgte som reaktion på indlægget Kæmper vi for eller imod naturen.”

Dersom det var hensigten at undgå debat, finder jeg, at det ville have været mere enkelt, om styrelsen havde lagt en pressemeddelelse med direktørens synspunkter ud på Naturstyrelsens hjemmeside.

Man kan håbe på, at det af direktørens næste pressemeddelelse vil fremgå, at Naturstyrelsen for at undgå fremtidige konflikter vil udlægge de nordsjællandske skove til urørt skov.

Comments are closed.