Nej til “historisk aftale” om soja og palmeolie med Dan J.

NOAH_soja_hostMiljøorganisationen NOAH siger fra overfor fødevareminister Dan Jørgensens forsøg på at få en “historisk aftale” i stand om bæredygtig soja og palmeolie. Organisationen har forladt den nedsatte arbejdsgruppe, som i dag afholder det afsluttende møde. Det fremgår af en pressemeddelelse 27. marts.

På mødet skal de endnu fortrolige fælles hensigtserklæringer diskuteres, men efter at have set udkastene må NOAH erkende, at erklæringerne hverken fører til ansvarlighed eller bæredygtighed. Det er dog ikke overraskende efter en udemokratisk og på forhånd fastlagt proces.

“Vi har gjort fødevareministeren opmærksom på problemet og bedt ham genstarte processen på et demokratisk og gennemsigtigt grundlag, hvor relevante aktører bliver hørt. Denne forespørgsel har han ikke kommenteret på, men støtter i stedet grønvaskningen af dansk landbrug”, forklarer Nanna Clifforth fra miljørganisationen

PapirsvinNOAH

Nanna Clifforth, NOAH

NOAH har gentagne gange gjort opmærksom på problemer med de rammer, styrelsen har fastlagt for arbejdsgruppen og har inden det sidste møde i gruppen valgt at trække sig. NOAH har gennem konstruktiv deltagelse forsøgt at få reelle løsninger på Danmarks ødelæggende sojaimport i spil, men er gang på gang blevet afvist af gruppens formand, som ikke ville diskutere GMO, afskovning, fodersubstitution eller størrelsen af den animalske produktion.

Fødevareministeren blåstempler

Danmark importerer i dag soja fra Sydamerika, hvilket optager et areal større end Sjælland. Det medfører afskovning og udplyndring af de lokales jord til fordel for intensiv produktion af gensplejset soja. Som det ser ud nu, vil NaturErhvervstyrelsen, Fødevareministereren, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, COOP, WWF og Danmarks Naturfredningsforening fortsætte denne uansvarlige og ubæredygtige udvikling ved at fastholde Danmarks afhængighed af importeret soja. Dette skal ske ved at certificere sojaen med den kontroversielle certificering RTRS (Round Table on Responsible Soy).

“Arbejdsgruppen har fra start fremlagt RTRS som løsning på problemerne. Dette er fuldstændig misforstået, da ordningen bl.a. tillader øget afskovning og GMO og samtidig legitimerer Danmarks udnyttelse af Sydamerikas ressourcer. I stedet burde gruppen undersøge reelle løsninger, som kan afkoble dansk landbrug fra importerede foderafgrøder”, udtaler Nanna Clifforth fra NOAH.

Udemokratisk og ekskluderende

Inden arbejdsgruppens første møde konsulterede NaturErhvervstyrelsen udelukkende fortalere for RTRS og havde på forhånd besluttet, at ordningen var ansvarlig. Eksempelvis havde styrelsen på en researchtur i Holland kun talt med RTRS-støtter, og styrelsens indstilling er utvivlsomt påvirket af WWF, hvor flere af styrelsens ansatte tidligere har været ansat. Styrelsen har derimod ikke gjort noget forsøg på at inkludere kritikere af RTRS. Hundredevis af organisationer har underskrevet erklæringer mod RTRS, inklusiv lokale organisationer fra de lande, som er påvirket af Danmarks import. NOAH blev også først inviteret til at deltage i arbejdsgruppen efter selv at have taget kontakt.

Værre end ingenting

Fortalerne for RTRS argumenterer for, at ordningen trods alt er et fremskridt, men det er en forkert udlægning:

“RTRS og den fælles erklæring er ikke bedre end ingenting. Tværtimod understøtter den en uansvarlig, ubæredygtig og udemokratisk udvikling, hvor Danmarks udnyttelse af Sydamerika legitimeres. Samtidig tvinges danske forbrugere til fortsat at spise GMO”, slutter Nanna Clifforth fra NOAH.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.