NOAH_soja_hostMiljøorganisationen NOAH siger fra overfor fødevareminister Dan Jørgensens forsøg på at få en “historisk aftale” i stand om bæredygtig soja og palmeolie. Organisationen har forladt den nedsatte arbejdsgruppe, som i dag afholder det afsluttende møde. Det fremgår af en pressemeddelelse 27. marts.

På mødet skal de endnu fortrolige fælles hensigtserklæringer diskuteres, men efter at have set udkastene må NOAH erkende, at erklæringerne hverken fører til ansvarlighed eller bæredygtighed. Det er dog ikke overraskende efter en udemokratisk og på forhånd fastlagt proces.

“Vi har gjort fødevareministeren opmærksom på problemet og bedt ham genstarte processen på et demokratisk og gennemsigtigt grundlag, hvor relevante aktører bliver hørt. Denne forespørgsel har han ikke kommenteret på, men støtter i stedet grønvaskningen af dansk landbrug”, forklarer Nanna Clifforth fra miljørganisationen

PapirsvinNOAH
Nanna Clifforth, NOAH

NOAH har gentagne gange gjort opmærksom på problemer med de rammer, styrelsen har fastlagt for arbejdsgruppen og har inden det sidste møde i gruppen valgt at trække sig. NOAH har gennem konstruktiv deltagelse forsøgt at få reelle løsninger på Danmarks ødelæggende sojaimport i spil, men er gang på gang blevet afvist af gruppens formand, som ikke ville diskutere GMO, afskovning, fodersubstitution eller størrelsen af den animalske produktion.

Fødevareministeren blåstempler

Danmark importerer i dag soja fra Sydamerika, hvilket optager et areal større end Sjælland. Det medfører afskovning og udplyndring af de lokales jord til fordel for intensiv produktion af gensplejset soja. Som det ser ud nu, vil NaturErhvervstyrelsen, Fødevareministereren, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, COOP, WWF og Danmarks Naturfredningsforening fortsætte denne uansvarlige og ubæredygtige udvikling ved at fastholde Danmarks afhængighed af importeret soja. Dette skal ske ved at certificere sojaen med den kontroversielle certificering RTRS (Round Table on Responsible Soy).

“Arbejdsgruppen har fra start fremlagt RTRS som løsning på problemerne. Dette er fuldstændig misforstået, da ordningen bl.a. tillader øget afskovning og GMO og samtidig legitimerer Danmarks udnyttelse af Sydamerikas ressourcer. I stedet burde gruppen undersøge reelle løsninger, som kan afkoble dansk landbrug fra importerede foderafgrøder”, udtaler Nanna Clifforth fra NOAH.

Udemokratisk og ekskluderende

Inden arbejdsgruppens første møde konsulterede NaturErhvervstyrelsen udelukkende fortalere for RTRS og havde på forhånd besluttet, at ordningen var ansvarlig. Eksempelvis havde styrelsen på en researchtur i Holland kun talt med RTRS-støtter, og styrelsens indstilling er utvivlsomt påvirket af WWF, hvor flere af styrelsens ansatte tidligere har været ansat. Styrelsen har derimod ikke gjort noget forsøg på at inkludere kritikere af RTRS. Hundredevis af organisationer har underskrevet erklæringer mod RTRS, inklusiv lokale organisationer fra de lande, som er påvirket af Danmarks import. NOAH blev også først inviteret til at deltage i arbejdsgruppen efter selv at have taget kontakt.

Værre end ingenting

Fortalerne for RTRS argumenterer for, at ordningen trods alt er et fremskridt, men det er en forkert udlægning:

“RTRS og den fælles erklæring er ikke bedre end ingenting. Tværtimod understøtter den en uansvarlig, ubæredygtig og udemokratisk udvikling, hvor Danmarks udnyttelse af Sydamerika legitimeres. Samtidig tvinges danske forbrugere til fortsat at spise GMO”, slutter Nanna Clifforth fra NOAH.

Visited 2 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.