Professor Bent Odgaard har leveret et hårdt slag mod millionprojektet for en ny dansk naturindikator, der skulle kvalitetsvurdere naturen i Danmark. Odgaard begrunder sit drastiske skridt med en påstand om løftebrud fra de 11 forskeres side i en mail til projektledelsen. Foto: Keld Skytte Petersen

Den første af de 41 eksperter, der har bidraget anonymt til videnskabelig rapport nr. 460 fra DCE under Aarhus Universitet, siger nu fra overfor projektledelsen. Rapporten, der har kostet knap 3 mio. kr., skulle opstille en dansk naturindikator, men benyttede sig af en kontroversiel metode med anonyme kilder, som der ikke var juridisk dækning for. Den beskyldes nu for at give ”et overordentligt skævt billede af dansk naturtilstand”.

Professor Bent Odgaard. Privatfoto

Det er professor emeritus, biolog, dr. scient. Bent Odgaard fra Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, der udtræder af projektet. Samtidig forlanger han sit navn og bidrag slettet. Bent Odgaard begrunder det drastiske skridt med disse ord i en mail til projektledelsen:

”Projektet har anvendt scoringer fra anonymiserede eksperter, men disse er viderebearbejdet gennem et stærkt subjektivt vurderingssystem, således at det endelige resultat er endt med at vise et overordentligt skævt billede af dansk naturtilstand. Det kunne være, hvad det var, så længe man deltog som anonym ekspert. Da nu den aftalte anonymisering bliver brudt, bliver mit navn forbundet med et subjektivt naturindeks, som jeg på ingen måde kan se mig selv i.”

Allerede under det tre år lange arbejde med projektet, der skulle opstille en såkaldt naturindikator for den danske natur, valgte i alt syv af de 48 inviterede eksperter at sige fra, selvom de tidligere havde sagt ja til at deltage. De syv eksperter forlod projektet af uoplyste årsager. Projektledelsen har hidtil afvist at oplyse deres begrundelser eller identitet, så det har ikke været muligt at belyse årsagerne til det store frafald.

Læs listen med navnene på de 41 eksperter

Ny AU-rapport bygger på anonyme eksperter men anbefaler alligevel store græssende dyr som fremtidens naturplejere

Aftalen blev brudt

Bent Odgaard skriver videre om årsagerne til sin afstandtagen, at han oplever, at projektledelsen har lovet deltagerne mere, end den kunne levere. Han citerer fra samtykkeaftalen, der blev underskrevet i maj 2019, og hvor følgende løfte fremgår af afsnit 5:

Her er den omdiskuterede rapport, der bygger på anonyme kilder. Tryk her, hvis du vil kikke i den

“Vi bruger alene dit navn og din e-mailadresse til at kontakte dig i forbindelse med din deltagelse som ekspert, hvor du som trussels-ekspert bliver bedt om at lave nogle scoringer af nogle konkrete biodiversitetstrusler samt ejerskaber og som regelsæt-ekspert bliver bedt om lave nogle scoringer af nogle konkrete regelsæt samt ejerskaber. Andre personoplysninger vil blive anonymiseret og alene indgå ifm. en sociodemografisk analyse af de to ekspertgrupper til den endelige videnskabelige artikel og afrapportering. Ekspertvurderingen vil indgå i kvantificering af Danmarks trusler og naturbeskyttelse og videre som indikator i Dansk naturindikator jf. projektbeskrivelsen.”

Denne aftaletekst har projektledelsen hidtil nægtet at offentliggøre, men takket være Bent Odgaard er aftalen nu lagt frem. Odgaard skriver videre:

“Denne aftale er nu brudt, og jeg trækker derfor mit bidrag tilbage. Jeg ønsker at mine scoringer slettes og alle beregninger gennemføres på ny uden mit bidrag. Jeg ønsker følgeligt heller ikke mit navn offentliggjort som del af ekspertgruppen bag rapporten.”

Efterfølgende har det vist sig, at de 11 forskere bag rapporten ikke havde gjort deres hjemmearbejde ordentligt til trods for det millionstore budget. Forskerne havde glemt at tjekke med universitetets juridiske afdeling, om de overhovedet kunne garantere et sådan løfte om fuldstændig anonymitet. Det har vist sig ikke at være tilfældet. AU Jura har efterfølgende pålagt DCE at udlevere navnene på de 41 eksperter, der bidrog til rapporten, og herunder altså også professor Bent Odgaard, samt ansøgningen, der resulterede i en donation på knap 3 mio. kr. fra en privat fond. Derimod nægter projektledelsen fortsat at offentliggøre resten af de personnavne, der indgår i projektets rådata.

Ingen praktisk betydning

Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, AU. Skærmfoto

Redaktionen har kontaktet seniorforsker Rasmus Ejrnæs, der er talsperson for de 11 forskere bag rapporten, og bedt om en kommentar.

Her er Ejrnæs’ svar i mail af 24. februar:

”Vi har valgt at genberegne scorerne uden Odgaards bidrag. Det har ingen praktisk betydning for resultatet, som er meget robust ift enkeltbidrag, men medfører naturligvis en del ekstraarbejde.”

Redaktionen: Betyder det, at den nuværende udgivelse tilbagekaldes, og der vil ske en offentliggørelse af en revideret udgave?

Rasmus Ejrnæs svarer samme dag:

”Nej og ja. Den eksisterende rapport er et afsluttet arbejde, som er grundlaget for det kort, der er offentliggjort og har været tilgængeligt frem til næste revision. Men vi kommer til at udgive en opdateret udgave af rapporten, sådan at det materiale, som er blevet offentliggjort eller revideret siden udgivelsen også fremgår af rapporten.”

Bannerfoto: Død ko, Helnæs, august 2021. Privatfoto

Visited 25 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Preben Kofod.

    Tænk hvis man brugte pengene og kræfterne på at skabe mere natur, i stedet for det evindelige ævl som kun har til formål at trække tingene i langdrag. Vi ved jo godt hvad der er galt og hvad der skal gøres, det behøver man ikke at være videnskabsmand fer at se.

  2. Stig Rygaard

    Problemet er at INGEN tør tage tyren ved hornen… hvor tyren i dette tilfælde er L&F… kortere kan det ikke skrives. Der er simpelthen for meget politik og nepotisme indblandet til at noget noget reelt kommer til at ske. Man kan så kigge på den realitet og tænke… hmmm… okay… så får vi da ~1% svagt kultiveret landskab i naturpakerne… mod 0% ellers. I min optik burde vi i stedet rette blikket mod Statens forsvarsarealer + endnu ikke blå havareal (der endnu ikke er maltrakterer vækstvisionernevi “Havplan”)

  3. Dorthe Lerfeldt

    Stop planerne, og start forfra med ordentlige undersøgelser af hvad der virker, og ikke bare føje en idé-historikers utopiske drømme og idéologi. Lyt dog til de rigtige eksperter og fakta, istedet for løgne og bedrag, fra rewildere. Ingen biodiversitet er andre dyrs lidelser, smerter og død, værd. Vi kan sagtens lave mere og rigtig vild natur og biodiversitet uden at sulte tamdyr, og forvilde dem. DK. er ikke stor nok og har heller ikke varmt nok klima til, at der er føde til heste og kvæg hele året, så vinterfodring er et must, det vidste selv stenaldermanden…

  4. Pingback: Omdiskuteret AU-rapport trækkes tilbage og revideres | Gylle.dk

Skriv en kommentar