Sådan ser artiklens forfatter på forholdene på Mols Lab. Billedet til venstre er fra Mols Lab egen hjemmeside, mens billedet til højre er optaget 8. maj 2022 i det indhegnede naturområde.

Af Lene Christensen, arkitekt

KOMMENTAR Den 14. september var fødevareminister Rasmus Prehn og miljøminister Lea Wermelin indkaldt til samråd af Venstre om hændelsen på Molslaboratoriet, hvor to køer over tre dage blev massevoldtaget af seks tyre.

Udover V deltog DF, NB og DD der alle har stemt nej til særlov L–229.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) lagde ud og forsikrede, at dyrevelfærdsloven skal overholdes af alle, at Molslaboratoriet ikke har status af naturnationalpark, og at der INGEN dispensationer gives for dyrevelfærdslovens §2:

Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Det der skete på Molslaboratoriet var såmænd bare et hændeligt uheld og derfor ikke en overtrædelse af dyrevelfærdsloven, og Molslaboratoriet havde faktisk handlet præcis som de skulle, mente han.

Fødevareminister Rasmus Prehn mener, det var et hændeligt uheld, at der gik tre dage, før Mols Lab greb ind. Foto: FolketingetsTV.

Ingen der oplevede det tre dage lange overgreb, kan være i tvivl om, at dyrevelfærdslovens §2 blev overtrådt.

Alene kønsfordelingen af de indhegnede husdyr (8 tyre, 4 køer og 2 kalve) og de forudsigelige konsekvenser heraf, var dybt uforsvarlig, og det samme var Molslaboratoriets uvilje mod at gribe ind før på tredjedagen for overgrebene.

Fødevareministerens frifindelse giver derfor ingen mening – men det gør til gengæld en udmelding fra Statsadvokaten i Viborg, der siger, at Molslaboratoriet skal betragtes som en naturnationalpark med dertil hørende dispensation fra dyrevelfærdsloven.

Stor tak til Statsadvokaten, der hermed har fået synliggjort præcis, hvilke forfærdelige konsekvenser dispensationen (L-229) fra dyrevelfærdsloven får for dyrene i de indhegnede naturnationalparker – og hvorfor Molslaboratoriet har kunnet slippe af sted med at udsulte og vanrøgte deres dyr uden myndighedernes indgriben. 

Miljøminister Lea Wermelin mener selv, at hun ikke går på kompromis med dyrevelfærden. Pressefoto.

Dispensation fra dyrevelfærdsloven – Særlov L-229

I juni sidste år fik miljøminister Lea Wermelin vedtaget en dispensation fra dyrevelfærdsloven, særlov L-229, der udover at tillade at statens husdyr i indhegnede naturnationalparker fratages retten til foder og pleje, også har fjernet kravet om tilsyn på individniveau og erstattet det med tilsyn på flokniveau.

Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at holde øje med, hvordan hvert enkelt dyr har det, bare flokken overordnet ser OK ud – og det uanset om man eksempelvis kun tilser en flok på 6 ud af 15 dyr.

Miljøministeren påstod, som hun har gjort så mange gange før, at hun ikke går på kompromis med dyrevelfærden, og ligesom fødevareministeren begrunder hun det med, at der IKKE dispenseres fra dyrevelfærdslovens §2. En udmelding, der helt klart har til hensigt at give det indtryk, at der ingen fare er for dyrenes ve og vel, men som bare ikke passer! 

Det er en retorisk finte konstrueret bevidst for at vildlede. Det er korrekt, at der ikke dispenseres for §2 i dyrevelfærdsloven – men det ministrene ikke fortæller, er:

At når tilsynspligten med det enkelte dyr bortfalder, er det IKKE længere en overtrædelse af §2, hvis et dyr udsættes for smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe – fordi man altid kan begrunde det med, at man ikke har SET det.

I realiteten betyder det, at det enkelte husdyr ingen rettigheder har, og at ingen længere kan holdes ansvarlig eller straffes, når dyr dør af sult eller sygdom eller i en mudderpøl under vægten af seks tyre.

Mols Lab tilhører Naturhistorisk Museum, der er en selvejende institution i Århus. Privatfoto.

Statsadvokatens udmelding efterlader uvægerligt indtryk af, at vi enten er udstyret med to minister-marionetter, der ikke har forstået betydningen af det andre skriver på deres talepapir – eller at vi har to ministre, der med juridiske og retoriske finter bevidst forsøger at vildlede både befolkningen og Folketinget.

Til bilag advokat notat (1). Foreningen – Stop vanrøgt af dyr bag hegn – har fået udarbejdet et advokat notat vedrørende miljøministerens besvarelse af et spørgsmål om dyrevelfærd, hvor ministeren bruger §2 som begrundelse for at dyrene får det godt, til trods for dette ikke er korrekt.

Til bilag (2). Advokat notat vedrørende overtrædelse af dyrevelfærdsloven. Notatet har til formål at beskrive, hvilke regler der gælder for behandling.

Bannerbillede: Det romantiske landskab ligner et rewilding-projekt. Foto: David Marcu/Unsplash.

Visited 17 times, 14 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Sæt dog R. Prehn fra bestillingen, enten evner han ikke jobbet eller også er han presset til sin gøren. Wermelin er ikke en tøddel bedre.

 2. Gitte Ramsgaard

  Er det ikke strafbart ifølge ministeransvarsloven, bevidst at give urigtige oplysninger til folketinget i forbindelse med vedtagelse af lov? Når Lea Wermelin fra talerstolen påstår at der ikke bliver gået på kompromis med dyrevelfærden, er det jo helt bevidst vildledning af folketinget, og demed strafbart.

 3. marianne andersen

  R.Prehn og Lea Wermelin.
  Alt det i siger med at i kommer til og gå på kompromi med dyrevelfærden, det er jo lige præcis det i gør ved i har fået lavet den L229.
  Lea Wermelin sidder oven i købet og siger den dyrevelfærdslov vi har er rigtig god, HVOR SKULLE DU SÅ HA DEN L229 IGENNEM, DET BLIVER RENT HELVEDE FOR BÅDE VILDE DYR OG DEM SOM BLIVER SAT UD.
  Det jo lige præcis det der bliver belyst her.
  I skulle skamme jer, at i vil behandle dyr på den måde.
  Nu har vi kæmpet for bedre dyrevelfærd i flere år, og så vil i ha vi skal acceptere og se dyr blive behandlet på den måde, det kan vi simpelthen ikke acceptere.

 4. Lisbet halveg

  Det er ufatteligt, at folketinget (fraset V,NB,DF) har vedtaget en lov, som giver mulighed for at dispensere fra dyrevelfærdsloven ( Dyrevelfærdsloven må vel anses som værende et minimumskrav til at opnå god dyrevelfærd).
  Det er ufatteligt, hvordan et politisk flertal har ladet sig forføre af en romantisk drøm, fra en idehistoriker og en håndfuld biologer, om “det vilde liv”.
  Det er ufatteligt, at opleve hvor fakta resistent både miljø-og fødevareministeren er.
  Som skribenten skriver vil en dispensation fra tilsyn på individ nivaue til flok nivaue reelt medføre, at det enkelte individ heller ikke er beskyttet i henhold til §2.

 5. Karen kronborg

  Konsekvensen af ministrenes udtalelser er en normalisering
  af reaktiv forvaltning, der kommer til at fremstå som rettidig indgriben,omhu , bare der gribes ind efter dyrene har lidt overlast .Fire tyre aflives efterfølgende.
  At hændelsen ses som “naturlig” bakkes op af et medlem af Dyreetisk Råd og formanden for Dyrlægeforeningen.
  Mols.lab. eksperimentet hæver barren for, hvad indhegnede dyr kan udsættes for uden ministre og myndigheder sætter spørgsmålstegn ved det.
  Vil i se dyr lide, spurgte en journalist bl.a. p.gr.a. kollapset i Holland på Oostvarderplassen, hvor hundredvis af græssende dyr døde af sult eller var så svækkede, at de måtte aflives, ja vi vil se halte dyr og dyr blive ædt, det er bare et spørgsmål om formidling, svarede biologen, som spørgsmålet var stilet til.

 6. Dorthe Lerfeldt

  Jeg har fået at vide af en dyrlæge, der var på vandring med Wermelin, hvor han spørger til begrundelsen for L229, og om ministeren vil overveje at fjerne den, da den jo er overflødig hvis det passer, at der ikke må gås på kompromi med dyrevelfærdsloven, hvortil Wermelin svarede, at loven IKKE ville blive fjernet, men at der var flere forringelser på vej, som også gjalt private dyrehold.
  Det er den stik modsatte vej det skulle gå. Dyrevelfærdsloven skal kun en vej… Blive endnu bedre, så burhøns bliver forbudt, ligeså pelsindustrien, svinefabrikker bliver bedre og alle køer kommer på græs om sommeren….
  I stedet har Socialpartiet og deres støttepartier planer om yderligere at forringe den dyrevelfærdslov, som der er blevet kæmpet så længe og hårdt for.
  Det er på tide, at Holger Danske vågner

 7. Det er sjældent jeg orker at sætte mig ind i politisk polemik – med rewilding med alt hvad det indebærer er blevet en fanatisk idé med skov, lidelse og mål der efter snart et årti slet ikke er målbart eller brugbart 🤷‍♀️ Så hvad er der sket her? Fanatiske selvfede biologer har tilsyneladende hjernevasket politikere, og bestyrelser med tidligere zoodirektører og dyrlæger.
  Jeg kalder JAN HELLESØE – hjælp 🙏🙏🙏
  NNP skal bare stoppe NU

 8. Der er ramt plet mht. Statsadvokaten i Viborg. Efter flere ‘konfrontationer’ med vedkommende m/k efter besynderlige politi-afgørelser vedr. “dyr & natur” efterlades indtrykket af sammenspisthed mellem den, politi, Naturstyrelsen (særdeles grov dyremishandling i Toggerbo) og Molslab.
  Der trænges i allerhøjeste grad til et opgør her, som vel kun en anden regering kan ordne.

 9. Stig Rygaard

  @FKattrup jamen du har ret… dog vil INGEN dansk regering AKA L&F-brunnæse-forholde sig til andet end hvad der er borgerstemnings-tækket … således ej de reele forhold, som NATUREN og dyr (som helhed) lever under i DK. Det bliver derfor kun mere eller mindre ligegyldigt med en anden regering … blå som rød

  • Stig Rygaard

   @FKattrup jamen du har ret… dog vil INGEN dansk regering AKA L&F-brunnæse-… FORENING …. forholde sig til andet end hvad der er borgerstemnings-tækket … således ej de reele forhold, som NATUREN og dyr (som helhed) lever under i DK. Det bliver derfor kun mere eller mindre ligegyldigt med en anden regering … blå som rød

 10. Birthe Christensen

  Korruptionen længe leve🥹 -der lyves – bedrages – svindledes i stor stil fra mange af vores politikere – som langtfra er deres embede værdigt😳 -SKAM JER derinde på tinge – vi andre almindelige dødelige er magtesløse i dette forbistrede spil for galleriet 🫣🤥😖 bliver både så vred og ked 🥲

Skriv en kommentar