Rodben Vaerneengene april 2009 IMG 7213
Rødben er en af de arter, der kommer til at nyde godt af forbuddet mod at pløje, gøde og sprøjte beskyttede enge og strandenge. Foto: Erik Biering

Det er rigtig godt, at det endelig bliver forbudt at ødelægge beskyttet natur, men indfasningen af forbuddet er alt for lang, mener DOF

Af Anton Gundersen Lihn, Dansk Ornitologisk Forening, den 24. april 2020

Et forbud mod at sprøjte, gøde og pløje beskyttet natur som enge og strandenge bliver i dag førstebehandlet i Folketinget.

Forbuddet er en mærkesag for Dansk Ornitologisk Forening, der har været med til at presse på for at få forbuddet på regeringens dagsorden. Derfor er beskyttelsen af de 37.000 hektar enge og strandenge en rigtig god nyhed, siger formand Egon Østergaard.

<em>Egon Østergaard DOF<em>

– Det er utrolig glædeligt, at vi langt om længe får den retmæssige beskyttelse af en række områder, der huser en lang række af vores fugle, insekter og planter.

– Lovforslaget er også blevet skærpet med et forbud mod pløjning, siden det sidst blev fremsat. Det er rigtig godt, siger Egon Østergaard.

Alt for lang indfasning

Forbuddet gælder for naturområder, der er beskyttet efter paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven, fordi de har en særlig naturværdi. Beskyttelsen kommer især til at få betydning for viber, rødben, stære og store kobbersnepper, der lever på strandenge og enge.

<em>Den store kobbersneppe yngler i Danmark hovedsagelig på strandenge og i marskområder selvom artens oprindelige levested er våde græsstepper Bestandens størrelse har svinget en del gennem de sidste 100 år desværre med en negativ tendens i de seneste årtier som er accelereret Tilbagegangen skyldes især dræning af enge eller manglende kreaturgræsning af engarealerne Foto DOF<em>

Hvis forbuddet bliver vedtaget af Folketinget, vil det dog først træde i kraft fra den 1. juli 2022, så landmændene kan nå at omstille sig. Men to år er altså for lang tid, mener Egon Østergaard.

– Natur har brug for tid til at omstille sig efter ødelæggelser. Derfor er yderligere to års pløjning og gift helt uacceptabelt. Med så lang en indfasning kommer der til at gå lang tid, før vores vigtige arter igen vil kunne trives, siger han.

Bag lovforslaget om forbuddet står Regeringen og dens støttepartier, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Redaktionen tilføjer:

<em>Martin Merrild Landbrug Fødevarer Pressefoto<em>

Landbruget raser over lovforslaget, fordi det er erstatningsfrit, dvs. landbruget modtager ingen særlig kompensation.

“Vi vil meget gerne bidrage til mere plads til natur og flere udyrkede arealer. Og vi har en aftale med DN om at udtage 100.000 hektar landbrugsjord fra almindelig drift i respekt for de landmænd, som jo har betalt for deres jord”, siger formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

“Men et erstatningsfrit indgreb som dette ødelægger hele stemningen om i fællesskab at finde gode løsninger, der værner om vores natur”, siger han.

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  De landbrugsaristokrater får mere end rigeligt i forvejen. Og den selvjustits de farer frem med gør dem heller ikke fortjent til mere.

 2. Jeg har lige fået halvdelen af min have og en mindre sø som ligger for enden af haven
  klassificeret som § 3 område. Jeg har gjort alt for at lave et varieret sprøjtefrit
  naturområde og så er det skønt at det bliver værdsat. Naturrigdommen er rigelig belønning i stedet for ussel mammon.

 3. Janie joelle christensen

  HVIS.. Forbudet blir vedtaget??? Det er uhyggeligt og nedbrydende for naturen at magtfulde mennesker skal sidde og lege med vores jord på den måde. Skamfuldt og uhyggeligt at sprøjtning ikke bare forbydes totalt over alt 😥😥😥

Skriv en kommentar