Visse biler forurener mindre end andre, men det blæser regeringen også på.

Danmarks Statistik viser nu, at regeringen og Dansk Folkepartis aftale fra september 2017 om sænkning af registreringsafgiften for biler som forventet har ført til højere CO2-udslip fra den danske bilpark. Det skriver Det Økologiske Råd i en pressemeddelelse, 11. juli 2018.

I september 2017 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti at sænke registreringsafgiften for biler. Det har som forventet ført til, at danskerne køber større og tungere biler end før, og Danmarks Statistik påviser nu, at CO2-udslippet fra nye biler solgt siden afgiftssænkningen trådte i kraft er steget med 2-3% sammenlignet med biler solgt før afgiftssænkningen. Effekten skyldes særligt en stigning i CO2-udledningen fra dieselbiler. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd advarede allerede i september imod, at sænkningen ville have denne effekt.

Transportmedarbejder Jeppe Juul, Det økologiske Råd.

”Transportsektoren er i forvejen den sektor, som trods klimakrise er fortsat med stigende CO2-udslip. Et flertal i Folketinget har trods advarsler forstærket denne tendens ud fra et ønske om at give afgiftslettelser til bilisterne. Det bliver dyrt i længden,” siger Jeppe Juul, transportmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Dette skal ses i sammenhæng med, at de særligt forurenende dieselbiler opnår en særlig afgiftsfordel, fordi de hidtil anvendte tests undervurderer CO2-udslippet, især fra dieselbiler. De danske afgifter beregnes på baggrund at de teoretiske testresultater og ikke det reelle udslip, som er betydeligt højere. Det giver en kunstigt lav afgift til især dieselbiler.

“Det er helt afgørende, at vi nu stopper tilvæksten af nye biler med forbrændingsmotorer. De er bundet til en stor CO2-udledning i hele deres levetid, gennemsnitligt 15 år, og der er ikke plads til flere når vi skal have nedbragt CO2-udledningen fra transport,” siger Jeppe Juul.

Han understreger, at man i stedet for at bruge milliarder på at øge vægten og mængden af biler, der er bundet til fossilt brændstof, i stedet kunne have valgt at øge mængden af fremtidens biler – elbiler – hvor Danmark halter efter vores nabolande, netop på grund af en uhensigtsmæssig afgiftspolitik.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.