Vi, Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, giver vores stemme til UNDP-kampagnen “Don’t Choose Extinction”, der opfordrer til at stoppe med at bruge offentlige midler på subsidier til fossile brændstoffer hvert år.
I lyset af resultaterne af den seneste IPCC-rapport, som fremhæver de hurtige forandringer forårsaget af menneskeskabt global opvarmning, er der et presserende behov for øget ambition og øjeblikkelig klimaindsats. Fossilt brændstoftilskud forvrænger markederne, fremmer spildt forbrug af fossile brændstoffer og bremser overgangen til ren energi.
Reformen af ​​tilskud til fossile brændstoffer er et kritisk værktøj, som lande og økonomier er nødt til at indføre hurtigst muligt i deres reaktion på klimaændringer.
Vi anerkender, at reformen af ​​tilskud til fossile brændstoffer skal tage fuldt hensyn til sårbare gruppers specifikke behov og minimere mulige negative indvirkninger på deres udvikling på en måde, der beskytter de fattige og de berørte samfund.
Vi støtter det søgelys, som UNDP sætter på dette spørgsmål på dette kritiske tidspunkt, og vi vil fortsætte med at fremme den rolle, som subsidier til fossile brændstoffer bør spille i klimaindsatsen.
Gå til https://dontchooseextinction.com for at lære mere
Visited 1 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Helge Rasmussen

    Det er kun godt 14 milliarder dollars om dagen de forskellige regeringer betaler i subsidier til fossilbranchen.

Skriv en kommentar