I og med at statsminister Mette Frederiksen har nikket ja til Jacob Jensens udnævnelse, har han vel desværre også fået et råderum til at gøre noget. Ting, der kun kan være til det værre for havmiljøet som f.eks. at ophæve stoppet for flere og nye havbrug. Foto: PR/Venstre

Med den nye og midtersøgende regering har vi fået en katastrofe som fødevareminister, Venstre-manden Jacob Jensen. En katastrofe set ud fra havbrugs-modstandernes synspunkt

Han har kæmpet for havbrug – ja endda fået betaling for det som medlem af bestyrelsen for det største danske havbrug, det japansk ejede Musholm på Sjælland – 400.000 kr. fordelt over otte år. Den sidste del af tiden endda som medlem af Miljø –og Fødevareudvalget for partiet Venstre. Allerede den gang blev hans habilitet draget i tvivl.

Flemming Seiersen på job for gylle.dk

Det skriver Flemming Seiersen som sit nytårsønske for 2023.

Ny minister fortaler for havbrug

Jacob Jensen har ikke forsømt nogen lejlighed til at tale havbrugernes sag. Bl.a.  under Corona-krisen stillet 11 spørgsmål til den tidligere miljøminister,  Lea Wermelin, for at få flere havbrug. Hun havde forinden sagt nej til flere havbrug.

Hvad siger Socialdemokratiet?

Nu er han så blevet Fødevareminister for Landbrug og Fiskeri. Hvad kunne man så tænke sig, der vil ske? Det kommer helt an på Socialdemokratiet i SVM-regeringen. Vil det største parti i regeringen opgive modstanden mod flere forurenende havbrug? Det ved vi ikke, da det ikke er nøjere beskrevet i regeringsgrundlaget.

Vil han ophæve stoppet for havbrug

MEN i og med, at statsminister Mette Frederiksen har nikket ja til Jacob Jensens udnævnelse, har han vel desværre også fået et råderum til at gøre noget. Ting, der kun kan være til det værre for havmiljøet som f.eks. at ophæve stoppet for flere og nye havbrug.

Reklame for Musholm Havbrug, hvor Jacob Jensen var lønnet lobbyist i en årrække. Skærmbillede

Uanset hvad, er mit nytårsønske – meget urealistisk – at få en ny havbrugsminister/ fødevareminister.

Langstrakt retssag mod havbruger udsat til 2024

I det hele taget tegner det ikke godt for modstanden mod havbrug: Den allerede langstrakte sag mod Hjarnø Havbrug for ulovligt opdræt af fisk i bure er blevet yderligere forlænget. Nemlig i halvandet år til 2024, fordi havbrugsejeren, Anders Østergaard Pedersen, er sygemeldt. Anklagemyndigheden vil konfiskere 191 mill.kr. i ulovlig fortjeneste og kræver fængselsstraf.

Og hvad så med havmiljøet? Muslingeopdræt f.eks. I det første forslag til en havplan for Danmark er der udlagt 4000 kvadratkilometer i den vestlige del af Limfjorden til det. Forslaget til havplanen er lavet af et konsulentfirma med store interesser i muslingeopdræt. Den nye Fødevareminister vil nok ikke gribe ind over for det med sin åbenlyse interesse i havbrug.  Muslingeopdræt kan siges at være en anden del af det. Muslingerne renser jo havvandet for forureningen fra landbruget og havbrugene, siger fortalerne for denne metode. Det er eksperterne på området bestemt ikke enige i.

Det bliver et spændende 2023, men på forhånd ikke særligt opløftende – set fra havbrugsmodstandernes synspunkt.

Bannerfoto: Havbrug. Foto: Steen Ulnits

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Holger Øster Mortensen

  Ikke bare skal vi have en egentlig Havbrugsminister. Vi skal også have en rigtig Landbrugminister – O G ikke mindst en stærk Miljøminister, der ikke har postadresse på samme sted som Fødevareministeriet (læs Landbrugsministeriet – nemlig Slotsholmsgade 12.

 2. Torben Aagesen

  Det ønske deler jeg 100 procent.

 3. Lars Nielsen

  Kampen mod overproduktion af svin og burfisk samt beskyttelse af vores vandboringer er 1 skridt frem og 2 skridt tilbage. Vi kan kun håbe, at vi tager fejl mht. landbrugs- og fiskeriministerens planer.
  Optimismen kan ligge på et meget lille sted.

 4. Anna Lønne Sørensen

  SVM tager den udfordring op at vælgerne i Danmark har sammensat Folketinget som de har gjort. Ingen af vælgerne er ‘forkerte’, de er et udtryk for vi menneskers – biologiske – mangfoldighed. Hvordan de klarer den opgave er endnu for tidligt at dømme om, så jeg vælger ja-hatten og ser objektivt og fordomsfrit på vores stadig helt nye regering.

  TAK for dig, Flemming Sejersen, der skriver artiklen her og alle jer, der kigger magthaverne efter ‘i sømmene’, så ingen slipper af sted med skjulte dagsordner. TAK for GYLLE! Osv. Nu må vi håber for 2023 at DR og alle andre nyhedsmedier bliver bedre til at:
  -Sætte naturen på alles dagsorden
  -Sætte gang i den grønne omstilling på alle områder af samfundet
  -Forstår at folkeoplysning, herunder den grønne!!!, er DR’s vigtigste formål og opgave!!
  -Giver hele befolkningen de gode naturprogrammer med alle de dygtige naturvejledere. Programmer, der giver mere biologisk viden om vores natur herhjemme, samt elementær biologisk viden og ikke hører under den triste betegnelse: ‘Følelses-porno’…
  -Sender samtlige DR-medarbejdere, incl. ledelsen, på naturkursus i basal naturviden!!

  Sidste punkt er VIGTIGST!! Godt nytår, DR!

 5. Michael Martin Jensen

  Vi skal have en Havplan NU, – for sidst kollapsede planarbejdet ved at Farvandsdirektoratet eller en andet DJØF-loge fremkom med et helt uantageligt forslag der udlagde 95 % af det de danske vande til produktionsarealer og og bevidst overså at der var andre som havde både interesser, muligheder og rettigheder i og til dén fællesejendom som “Havet omkring Danmark” udgør.

Skriv en kommentar