Skriv under! Skriv under!

Miljforeningen Tuse Næs går foran i kampen mod svineindustriens ødelæggelser af det danske landskab. Foto: Greenpeace.

Audebogård Svineproduktion ønsker at udvide sin bedrift på Løserupvej 55, Tuse Næs, 4300 Holbæk til en produktion på 47.000 svin årligt.

Holbæk kommune oplyser, at ansøgningen om udvidelsen vil komme under behandling efter sommerferien, idet man afventer Miljøstyrelsens endelige godkendelse af den ønskede teknologi.

Miljøforeningen på Tuse Næs er meget bekymrede for Natura 2000-området Udby Vig, som ligger ca. 600 meter i vindretningen fra den kommende svineproduktion.

Området er særlig kendt for sin fine botanik med mange sjældne orkideer og andre truede planter som kræver et næringsfattigt miljø. En stor svinefabrik så tæt på vil uvilkårligt øge ammoniakbelastningen til naturområdet, og konsekvensen vil bl.a. være at orkideerne forsvinder.

Men det er blot én af bekymringerne!

En udvidelse vil også have andre konsekvenser:

  • øget tung lastbiltransport af gylle, foder, svin, døde dyr m.m. på de meget uegnede smalle veje
  • ødelagte veje af trykket fra den tunge transport, som kommunen (altså borgerne) skal betale for at få repareret    
  • Mere lugt og støj samt fluer    
  • Øget algevækst på ejendomme og i omgivelserne pga. mere ammoniak i luften    
  • Faldende ejendomsvurderinger på op til 25 – 30 %     
  • Svært at sælge huse der ligger i nærheden af svineproduktionen     
  • Risiko for MRSA-smitte og andre helbredsrisici    
  • Et skæmmet landskab som ellers betegnes bevaringsværdigt – en bygningsmasse svarende til Bauhaus i Holbæk samt 5 siloer.  
Utifredsheden med svineindustrien er voksende, især ude på landet hvor man skal leve med møg, støj, stank og døde grise i mængder.

Miljøforeningen på Tuse Næs opfordrer til at skrive under på protesten mod denne svinefabrik. Der er rigeligt med husdyrbrug på Tuse Næs, og foreningen ønsker at bevare den smukke natur og det flotte landskab.

Skriv under her!

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.