Denne forfaldne gård vidner om forgangne tiders landbrug på Drejø. Dengang, da der boede hundredvis af mennesker på øen med mange børn, en beboet præstegård, skole, forretninger og meget mere. Foto: Ian Heilmann

Fjerneje og fjernbrak breder sig på småøerne, men Landbrugsstyrelsen siger nej til særlov

Rapporten kan læses her

En undersøgelse af landbruget på Danmarks småøer ’nu og i fremtiden’, udarbejdet på initiativ af Sammenslutningen af Danske Småøer, viste i 2022, at landbrugsjord på småøerne i stigende grad opkøbes af landmænd på fastlandet som såkaldt ’fjerneje’. Udviklingen har vakt bekymring på småøerne, hvor landbruget præges af både udvikling og afvikling – som det øvrige landbrug.

Det skriver Helle A. Christensen for landbrugsavisen.dk, 9. september 2023.

Hovedparten af småøernes areal drives stadig med landbrug, og ’Landmændenes indflydelse på øernes natur, kultur og identitet, beskæftigelse og turisme er kolossal’, hedder det i undersøgelsen.

”Sammenslutningen af Danske Småøer har foreslået i en høring af en ny bekendtgørelse om ø-støtte fra januar 2023 at ændre ø-støtten for de 27 småøer i medlemskredsen, så ø-støtten fremover kun kan tildeles fastboende ø-landmænd, og at fjerne loftet for ø-støtte til fastboende ø-landmænd. Landbrugsstyrelsen fandt dog ikke anledning til at følge forslagene.”

Anbefalinger og tanker om særlov

Kilde: Landbrug på småøerne

Forfatterne til undersøgelsen om ø-landbruget kom i den afsluttende rapport med en række anbefalinger. De opfordrer til at fastholde ø-støtten og fjerne grænsen på 100 hektar for fastboende ø-landmænd, at undersøge fjerneje-driften nærmere og at genindføre landbrugslovens mulighed for fortrinsret til suppleringsjord på øerne.

Gotlandsfår på Mejlhoved og Galloway-kreaturer græsser på strandengene. Både får og kreaturer græsser helårs på Drejø. De danner økonomisk grundlag for en gårdbutik. Foto: Ian Heilmann

Et medlem af følgegruppen til undersøgelsen luftede tanken om at arbejde for en særlov for de 27 småøer på grund af øernes specielle forhold, der gør, at ø-landmændene ikke har praktisk mulighed for at købe jord andre steder.

Forslag blev ikke opfyldt

Sammenslutningen af Danske Småøer har foreslået i en høring af en ny bekendtgørelse om ø-støtte fra januar 2023 at ændre ø-støtten for de 27 småøer i medlemskredsen, så ø-støtten fremover kun kan tildeles fastboende ø-landmænd, og at fjerne loftet for ø-støtte til fastboende ø-landmænd. Landbrugsstyrelsen fandt dog ikke anledning til at følge forslagene.

Ordningen om ø-støtte har hidtil været en del af ordningen om grundbetaling. Den er nu ændret til en etårig udbetalingsordning, hvor ansøger fortsat maksimalt kan få tilskud til 100 hektar.

De 27 småøer i sammenslutningen er:

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar