Disse tre ministre deler ansvaret for at forhindre en zoonotisk influenza A-epidemi fra de danske svinefabrikker, men løfter de ansvaret? Det er sundhedsminister Magnus Heunicke (tv.), miljøminister Lea Wermelin (midt) og landbrugsminister Rasmus Prehn (th.) Alle fotos: Folketinget

Østerlars, 25. maj 2021

Åbent brev:

Appel om, at I regelmæssigt og offentligt redegør for, hvordan I forvalter jeres ansvar, og hvilke tiltag I foretager for at sikre, at svineinfluenza ikke spreder sig yderligere i Danmark og udvikler sig til en ny pandemi

Kære Magnus Heunicke, Rasmus Prehn og Lea Wermelin,

I slutningen af januar i år blev en kvinde indlagt på et hospital i Region Sjælland med Covid 19-symptomer. Hun viste sig imidlertid at være smittet med en af de svineinfluenzavirus varianter, der i de senere år har udviklet sig i de danske svinebesætninger på baggrund af den pandemiske virus, der var ansvarlig for den humane svineinfluenza pandemi i 2009.

Dette fremgår af en redegørelse, udarbejdet af Dansk Veterinær Konsortium på baggrund af den smittede kvinde, fordi hun var den første patient i Danmark med denne nye svineinfluenzavirus. Af redegørelsen fremgår det, at der er påvist mere end 20 forskellige varianter af svineinfluenzavirus i Danmark, hvoraf størstedelen nu stammer fra den virusvariant, der var skyld i den svineinfluenza pandemi, der ramte verden i 2009 og 2010 og kostede mindst 284.000 og måske helt op mod 500.000 mennesker livet, heraf 32 personer i Danmark. Særligt børn og unge blev ramt af svineinfluenza pandemien i 2009-10.

Det fremgår også af redegørelsen, at hverken kvinden eller hendes mand havde direkte kontakt med svineproduktion. Derfor formodes kvinden at være blevet smittet enten via en person med direkte kontakt til svineproduktion, fx i sit lokalområde, eller gennem luftbåren virus fra en svinebesætning. Redegørelsen oplyser, at kvinden bor på en nedlagt landejendom og at der er svinebedrifter i nærområdet.

Danmark er det mest ekstreme svineland i EU (og formentlig i hele verden), og den meget store tæthed af svin øger risikoen markant for zoonotisk smitte til civilbefolkningen. Kilde: EU-kommissionen

Tilsyneladende foreligger der ikke danske undersøgelser af, hvordan svineinfluenza virus spredes gennem luften fx gennem luften fra svinestaldenes ventilationsanlæg. Dette kan undre al den stund, at Danmark er et af verdens førende lande inden for svinekødsproduktion. I hvert fald er det fakta fra en amerikansk undersøgelse fra 2013, som redegørelsen henviser til. Den amerikanske undersøgelse påviser, at svineinfluenzavirus kan spredes gennem luften op til 2 km fra en svinebesætning.

Udbredelsen af svineinfluenza i de danske svinebesætninger er stigende og følges af myndighederne. Det fremgår af de løbende overvågningsrapporter af svineinfluenzasituationen på de danske svinebesætninger, som Dansk Veterinær Konsortium udarbejder. Således fandt man i 3. kvartal 2020 svineinfluenza i prøverne fra to-tredjedele af de svinebesætninger, hvorfra der var indsendt prøver. Året forinden lå dette tal på mellem 32-57%. Det fremgår også, at det i særlig grad er forekomsten af virusvarianter, som den, der tidligere på året ramte kvinden i Region Sjælland, der vækker bekymring, fordi det vurderes, at det især er her, at kimen til en ny svineinfluenzapandemi blandt mennesker ligger.

Danske svin strutter ikke længere af penicillin, men de er fyldt med influenza A-virus

Som nær nabo ikke bare til én, men til flere store svinebesætninger, og som indbygger på en ø, nemlig Bornholm, der ud over at være et yndet feriemål i kraft af sine skønne og mangfoldige landskaber og mange hyggelige byer, også er et af de steder i Danmark med den allerstørste koncentration af svin og store svinebesætninger, er dette naturligvis noget, der vækker bekymring. Særligt oplysningen om, at svineinfluenzavirus kan spredes gennem luften op til to km fra en svinebesætning, er tankevækkende.

Et hurtigt kig på et satellitkort over Bornholm viser, at det er let at få øje på øens mange og store svinestalde. En opmåling af afstandene til nærliggende byer viser, at det ikke bare er Østerlars, hvor jeg selv bor, der ligger i farezonen. Det gør Allinge, Hasle, Klemensker, Melsted, dele af Nexø, Nyker, Sandkås, Tejn, Vestermarie, Østermarie, Åkirkeby, Årsballe og Årsdale også. For slet ikke at tale om de mange boliger og bebyggelser langs vejene, hvor svinetransporterne mellem besætninger på øen og til slagteriet i Rønne hver dag passerer forbi.

Det var denne bekymring, der tidligere på foråret fik mig til at søge aktindsigt hos Dansk Veterinær Konsortium. Sagen er nemlig, at det i den redegørelse, som var blevet udarbejdet på baggrund af påvisning af svineinfluenza hos en kvinde i Region Sjælland, er hemmeligholdt, dvs. overstreget med sort blæk, i hvilken afstand fra nærmeste svinebesætning kvinden boede, ligesom der heller ikke er offentlig adgang til information om i hvilke dele af landet, endsige på hvilke svinebesætninger, der er fundet svineinfluenza. Blot må vi forstå fra redegørelsen, at svineinfluenzaen er fundet i svinebesætninger i alle dele af Danmark og på alle tider af året.

Jo flere svin, der samles i den samme fabrikshal, desto større vokser risikoen for zoonotisk smitte med farlige influenzavirus. Foto: Åbent Landbrug, den 16. september 2018

Selv kan jeg ikke frigøre mig fra tanken om, hvad der vil ske i forhold til virusspredningen i Danmark i de kommende år, når nu så meget tyder på, at svinebesætningerne bliver stadig større, og når nu vi ved, at de store nye svinestalde får installeret høje og tilsyneladende virkelig potente ventilationsanlæg. Vil disse anlæg så med endnu større kraft kunne sprede svineinfluenza gennem luften over endnu større afstande end, hvad den amerikanske undersøgelse fra 2013 viste? Som borger, der kerer mig om min egen og om folkesundheden og derfor også om kvaliteten af den luft, vi alle indånder, søgte jeg derfor aktindsigt i disse forhold. Men uden held!

Det er derfor jeg nu henvender mig til jer, kære ministre. For når ikke I vil lade jeres myndigheder give offentligheden indsigt i disse forhold, så er det ansvar, der påhviler jer for at tage vare på folkesundheden, ikke bare på Bornholm og i Danmark, ja i hele verden, så meget desto større. For skal man tro de eksperter, som jo bl.a. rådgiver jer, så har de nye svineinfluenza virusvarianter alt, hvad der skal til for at skabe en global pandemi.

Derfor beder jeg jer indtrængende om løbende og offentligt at gøre rede for, hvordan I løfter dette ansvar, hvilke undersøgelser af de folkesundhedsmæssige virkninger, I lægger til grund, når der bliver givet tilladelser til udvidelser af svinebesætninger og opførsel af nye svinestalde med ny og endnu ukendt teknologi. For hvad nytter det med en buldrende eksport af smågrise til Polen og stadig flere fyldte containerlæs frossent svinekød til Kina, samt en voksende hjemlig produktion af biodiesel med mere, baseret på de mange tons svin, der hver dag dør i de danske svinebesætninger, hvis prisen er en influenzaramt befolkning og måske en ny pandemi?

Jeg ser frem til jeres svar og jeres løbende og offentlige redegørelser.

Med venlig hilsen,

Helle Munk Ravnborg

Gamlevældevej 27

Østerlars

3760 Gudhjem

Cc. Medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg

Kommentarer

  1. Holger Øster Mortensen

    Bornholmske svinefabrikker producerer hvert år mere end ½ mio. slagtesvin, og selvom det giver arbejde til nogle hundrede slagteriarbejdere på DC slagteri i Rønne, ville øen være bedre stillet uden dette svine-uvæsen. Kun takket være store subsidier overlever slagteriet i Rønne. Bornholm er og bliver en underskudsø.

  2. Nette Søndergård

    Sundhedsstyrelsen skal vist også have opfordringen om at redegøre hvordan styrrelsen passer på danskerne.

Skriv en kommentar