Socialdemokraterne svigter naturen

PederStorupSocialdemokraternes eneste interesse er tilsyneladende at slække på natur- og miljøbeskyttelsen, så der kan produceres flere svin – en produktion, som ikke kan undgå at gå ud over naturen, landskabet og miljøet, selv om partiet hævder, at der tages miljøhensyn.

Sådan skriver Peder Størup, der redigerer hjemmesiden Naturbeskyttelse.dk, i Politiken 10. august 2014. Læs hele indlægget her:

De fleste, som interesserer sig for natur og miljø, ved, at Venstre og den borgerlige fløj ikke leverer meget på den konto, men mange havde forventet, at Socialdemokraterne ville skifte kurs med overtagelsen af regeringsmagten, ikke mindst set i lyset af deres hårde kritik af den borgerlige regerings manglende beskyttelse af naturen, mens de selv sad i opposition.

Nu hvor partiet har magten, synes natur- og miljøhensyn at være lagt nederst i værktøjskassen og bliver vel først taget op igen, når partiet ikke længere har regeringsmagten, og der skal høstes grønne stemmer.

Aktuelt har regeringen forpasset muligheden for at hjælpe naturen. I stedet for at bruge 15 % af landbrugsstøtten til naturformål, endte det med sølle 5 – 7 % frem til 2020, hvoraf kun en lille del vil gå til reelle naturtiltag. Fødevareminister Dan Jørgensen er som sædvanlig ude i et halvhjertet forsvar for regeringens politik, som må gøre ondt på en mand, der har sagt alt det rigtige, men må betale prisen for magten og vælge at lukke øjnene for en landbrugsproduktion, som langsomt, men sikkert tager livet af naturens mangfoldighed.

Socialdemokraternes eneste interesse er tilsyneladende at slække på natur- og miljøbeskyttelsen, så der kan produceres flere svin – en produktion, som ikke kan undgå at gå ud over naturen, landskabet og miljøet, selv om partiet hævder, at der tages miljøhensyn. Socialdemokraterne er godt klar over, at de har et forklaringsproblem og forsøger at give indtryk af miljøhensyn i form af tilskud til “miljørigtige” stalde, hvori der skal produceres flere grise og køer. Realiteten er, at en øget produktion er en direkte trussel mod naturen, da foderproduktionen tager plads og fortrænger natur samt medfører en belastning af den tilbageværende natur og dens arter som følge af næringsstoffer og sprøjtegift.

Dansk landbrugsproduktion er en af verdens mest natur- og miljøbelastende, fordi den foregår på så lille et areal. Pulsen på naturens tilstand taler sit tydelige sprog: 90 % af naturtyperne og 39 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus, og denne elendige tilstand skal være stoppet senest i 2020. Intet tyder dog på, at regeringen har viljen til det og derfor vil gå over i historien som den i egne øjne grønneste regering, men for naturen endnu en sort regeringsperiode.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.