Sprøjtegifte regner ned over økofrugt og gulerødder

????????????????????????????????????

Kemisk ukrudtsbekæmpelse i vintersæden er for tredje år i træk skyld i pesticidregn over økologisk frugt. Landbrugets frivillige handlingsplan har fejlet. Det skrev Naturli.dk, 24. november 2015 med okologi.dk som kilde.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har ansvaret for at stoppe giftregnen, men hun tøver. Hensynet til de konventionelle kornavlere vejer tilsyneladende tungere end hensynet til frugtavlerne.

Regnen er forgiftet

Økologiske frugtavlere må ikke bruge pesticider i produktionen. Men de kan ikke stille meget op, hvis pesticiddampe fra konventionelt landbrug regner ned over æble- og pæretræerne.

Æbler

Både konventionelle og økologiske frugtavlere rammes hårdt af sprøjtegiften i regnen.

Det er senest blevet et stort problem for en økologisk frugtavler fra Lolland. Han har i efteråret 2015 fået kasseret et parti øko-pærer hos GASA Nordgrønt, fordi en egenkontrol afslørede rester af prosulfocarb – et pesticid, som konventionelle landbrug bruger for at holde vintersæden ukrudtsfri i efteråret. Pærerne var plukket i oktober.

Prosulfocarb bliver brugt i store mængder i efterårsmånederne, og det giver store problemer for øko-frugtavlerne, fordi deres afgrøder netop bliver plukningsmodne, når koncentrationen af pesticidet er størst i atmosfæren.

per

Øko-formanden Per Kølster kræver forbud mod sprøjteregnen.

Frivillig handlingsplan slog fejl
Landbruget og kemiproducenten Syngenta iværksatte for to år siden en frivillig handlingsplan med nye sprøjteanvisninger. Handlingsplanen mødte allerede dengang protester fra Økologisk Landsforening, der ikke mente, at planen kunne løse problemet.

– Efter to dyrkningssæsoner med en frivillig handlingsplan, som tydeligvis ikke virker, er der nødt til at komme en politisk afklaring på det her. Hverken den økologiske danske frugtavl eller den danske erhvervsfrugtavl som helhed kan fungere under konstant overhængende fare for at hele eller dele af høsten må kasseres på grund af sprøjtning i en helt anden gren af landbruget. Det er ren russisk roulette med avlernes virksomheder, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening efterlyser handling fra ministeren.

Eva Kjer Hansen, Venstre

Landbrugsminister Eva Kjer Hansen (V) snor sig dygtigt for at komme uden om et forbud mod giftregnen.

Erstatningsansvar
Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer valgte tilbage i 2013 at betale erstatning til avlere, som led tab på grund af prosulfocarb-forurening. Men det var ment som en engangsforestilling.

Der er fortsat ingen afklaring på, hvor erstatningsansvaret for hverken det konkrete tilfælde på Lolland eller fremtidige tilfælde ligger. For en pesticidforurening i nedbøren behøver bestemt ikke at komme fra nabogrunden, påstår Landbrug & Fødevarer.

Såvel Økologisk Landsforening som deres tyske pendant, Bioland, kræver Prosulfocarb forbudt.

Målinger fra 2013 og 2014 viste, at prosulfocarb-indholdet i dug og regn steg med mellem 7000 og 11000 pct i perioden september-oktober – altså netop i de måneder hvor frugten plukkes og pakkes.

2014-rapporten over sprøjtegift i frugt og grønt afslører, at der også er fundet prosulfocarb på danske gulerødder.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.