????????????????????????????????????

Kemisk ukrudtsbekæmpelse i vintersæden er for tredje år i træk skyld i pesticidregn over økologisk frugt. Landbrugets frivillige handlingsplan har fejlet. Det skrev Naturli.dk, 24. november 2015 med okologi.dk som kilde.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har ansvaret for at stoppe giftregnen, men hun tøver. Hensynet til de konventionelle kornavlere vejer tilsyneladende tungere end hensynet til frugtavlerne.

Regnen er forgiftet

Økologiske frugtavlere må ikke bruge pesticider i produktionen. Men de kan ikke stille meget op, hvis pesticiddampe fra konventionelt landbrug regner ned over æble- og pæretræerne.

Æbler
Både konventionelle og økologiske frugtavlere rammes hårdt af sprøjtegiften i regnen.

Det er senest blevet et stort problem for en økologisk frugtavler fra Lolland. Han har i efteråret 2015 fået kasseret et parti øko-pærer hos GASA Nordgrønt, fordi en egenkontrol afslørede rester af prosulfocarb – et pesticid, som konventionelle landbrug bruger for at holde vintersæden ukrudtsfri i efteråret. Pærerne var plukket i oktober.

Prosulfocarb bliver brugt i store mængder i efterårsmånederne, og det giver store problemer for øko-frugtavlerne, fordi deres afgrøder netop bliver plukningsmodne, når koncentrationen af pesticidet er størst i atmosfæren.

per
Øko-formanden Per Kølster kræver forbud mod sprøjteregnen.

Frivillig handlingsplan slog fejl
Landbruget og kemiproducenten Syngenta iværksatte for to år siden en frivillig handlingsplan med nye sprøjteanvisninger. Handlingsplanen mødte allerede dengang protester fra Økologisk Landsforening, der ikke mente, at planen kunne løse problemet.

– Efter to dyrkningssæsoner med en frivillig handlingsplan, som tydeligvis ikke virker, er der nødt til at komme en politisk afklaring på det her. Hverken den økologiske danske frugtavl eller den danske erhvervsfrugtavl som helhed kan fungere under konstant overhængende fare for at hele eller dele af høsten må kasseres på grund af sprøjtning i en helt anden gren af landbruget. Det er ren russisk roulette med avlernes virksomheder, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening efterlyser handling fra ministeren.

Eva Kjer Hansen, Venstre
Landbrugsminister Eva Kjer Hansen (V) snor sig dygtigt for at komme uden om et forbud mod giftregnen.

Erstatningsansvar
Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer valgte tilbage i 2013 at betale erstatning til avlere, som led tab på grund af prosulfocarb-forurening. Men det var ment som en engangsforestilling.

Der er fortsat ingen afklaring på, hvor erstatningsansvaret for hverken det konkrete tilfælde på Lolland eller fremtidige tilfælde ligger. For en pesticidforurening i nedbøren behøver bestemt ikke at komme fra nabogrunden, påstår Landbrug & Fødevarer.

Såvel Økologisk Landsforening som deres tyske pendant, Bioland, kræver Prosulfocarb forbudt.

Målinger fra 2013 og 2014 viste, at prosulfocarb-indholdet i dug og regn steg med mellem 7000 og 11000 pct i perioden september-oktober – altså netop i de måneder hvor frugten plukkes og pakkes.

2014-rapporten over sprøjtegift i frugt og grønt afslører, at der også er fundet prosulfocarb på danske gulerødder.

Comments are closed.