VesterSo0005_3sp.
Manglende beskyttelseszoner langs vandløbene er med til at øge sprøjtegiftenes skadelige virkninger på miljøet, fordi de siver direkte ud i vandet. Billedet er fra Vestensø ved Lemvig.

Over en kvart milliard kroner blev anvendt i 2013 på beskyttelsen af grundvandet mod landbrugets sprøjtemidler. Det skriver dknyt.dk 1. april 2014.

Grundvandet er en dyrebar og ikke mindst en dyr ressource at passe og pleje. Det viser en opgørelse over Danmarks samlede samfundsmæssige omkostninger til beskyttelse af vores grundvand mod sprøjtemidler, som folketingsmedlem Per Clausen (EL) har bedt miljøminister Kirsten Brosbøl (S) om at regne på.

Ifølge ministerens beregninger, der bygger på tal fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, beløb de samlede udgifter sig i 2013 til mere end 262 millioner kroner.

– Det er vigtigt at kende de omkostninger, vi har til at beskytte grundvandet, når vi diskuterer, om vi skal acceptere brugen af pesticider i landbrugsproduktionen i Danmark, siger Per Clausen til dk-teknik.

Den kvarte milliard, der blev brugt sidste år, dækker blandt andet over udgifter til grundvandskortlægning i kommuner og stat, arbejdet med boringsnære beskyttelsesområder, overvågning, vandværkernes boringskontroller og godkendelsesordningen for sprøjtemidler.

Læs hele artiklen.

Comments are closed.