Sprøjtegifte: Særligt udvalg skal undersøge EU’s godkendelsesprocedure

Det er især de tyske forbrugere, der har udtrykt bekymring over den udbredte forurening med glyphosat i naturen og i fødevarer.

Europa-Parlamentet har nedsat et særligt udvalg med 30 medlemmer, der skal kigge nærmere på EU’s godkendelsesprocedure for pesticider. Det oplyser parlamentet i en pressemeddelelse 8. februar 2018.

Det særlige udvalg kommer som svar på bekymringer om risikoen ved ukrudtsbekæmpelsesmidlet glyfosat. EU’s medlemslande valgte i november at forlænge markedsføringstilladelsen for glyfosat med fem år.

Det særlige udvalg skal evaluere:

  • godkendelsesproceduren for pesticider i EU
  • mulige fejlkilder i evalueringen og godkendelsen af stoffer
  • Kommissionens rolle i fornyelsen af tilladelsen for glyfosat
  • potentielle interessekonflikter i godkendelsesproceduren
  • EU-agenturernes rolle og hvorvidt disse har tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til at opfylde deres forpligtelser

Mandatet for det særlige udvalg (vedtaget tirsdag) vil strække sig over ni måneder fra dets første møde, og det vil bestå af 30 medlemmer (valgt torsdag). Mod slutningen af sit mandat vil udvalget komme med en endelig rapport med dets resultater og anbefalinger, som siden skal vedtages af hele Parlamentet. Det nye udvalg mødes for første gang senere i februar. Udvalgets formand vil blive udpeget på det første møde.

Baggrund

I oktober vedtog Parlamentet en beslutning, hvori det understregede, at der var sået tvivl om troværdigheden af nogle af de studier, som var blevet brugt i EU’s sikkerhedsvurdering af glyfosat. Baggrunden for dette var lækket af de såkaldte ”Monsanto Papers” fra virksomheden, der ejer og producerer Roundup®, hvori glyfosat er det primære aktive stof.

MEP’erne lagde desuden vægt på, at EU’s godkendelsesprocedure, herunder også den videnskabelige vurdering, udelukkende bør baseres på offentliggjorte og uafhængige studer, som er bestilt af kompetente myndigheder, og som har været igennem et såkaldt peer-review. Derfor bør de relevante EU-agenturer også styrkes for at imødekomme dette, tilføjede MEP’erne.

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.