Maskinbladet misinformerer groft om svine-MRSA

MRSA_CarstenJensen

Dyrlægeformand Carsten Jensen har ladet sig misbruge af Maskinbladet.dk. Efter en henvendelse fra Gylle.dk har Jensen dog fået travlt med at rette den fejlciterede udtalelse.

I en opsigtsvækkende artikel 27. juni 2014 i Maskinbladet.dk påstås det, at at den resistente bakterie MRSACC398 stammer fra hospitalsvæsenet, hvorfra den er blevet overført til landbruget.

Artiklen, der frikender den danske svineindustri for at have frembragt den antibiotika-resistente stafylokok-bakterie ved at bruge for meget antibiotika, er baseret på et interview med formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen.

Ifølge Maskinbladet skulle Carsten Jensen mene om bakterien, at “den er ikke skabt, fordi landbruget har brugt for meget medicin”.Denne opsigtsvækkende påstand er lodret forkert.

Efter at være blevet gjort opmærksom på den grove misinformation har dyrlægeforeningens formand, Carsten Jensen, undsagt Maskinbladets artikel.

I en mail 29. juni til gylle.dk,  skriver Carsten Jensen blandt andet:

“Det må være en misforståelse mellem journalisten og undertegnede på en dårlig telefonforbindelse. Overskriften er ikke dækkende for min opfattelse af årsagen, og jeg har ikke haft artiklen til gennemsyn.”
Carsten Jensen vil mandag kræve en dementi af Maskinbladets redaktør.
Den groft misinformerende tekst har ligget på Maskinbladets hjemmeside siden 23. juni, uden at Carsten Jensen har følt trang til at gøre indsigelse. Den kom først efter, at artiklen blev udgivet på tryk 27. juni.
Artiklen er opdigtet af en af bladets journalister, Jacob Hove.

Comments

comments

2 kommentarer til Maskinbladet misinformerer groft om svine-MRSA

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.