DaphniaMagna_Wikipedia
Dafnier er meget små, gennemsigtige dyr på blot få mm. På hovedet har dafnier en hætteformet skal, et stort øje samt to par følehorn. Det bageste par følehorn bruges til at svømme. Derudover har dafnier 4-6 par bladfødder, som bruges til at finde føde med. Dafnier opbevarer om sommeren deres æg i rugehulen under skjoldet.

Selv små doser glyphosat har betydelige negative effekter på vandmiljøets smådyr. Det blev dokumenteret allerede i december 2012 ved Tromsø Universitet i Norge. Her er et resume af resultaterne, der indgik i marinbiologen Marek Cuhras doktorafhandling fra 2015.

Glyphosat-baserede ukrudtsmidler som f.eks. Roundup, er kendt for at være giftige for vandlevende smådyr som dafnier, men tidligere undersøgelsesresultater af den akutte giftighed udviser betydelige forskelligheder og variation i størrelsesordenen. For at teste akutvirkningen af både glyphosat og en kommerciel blanding af RoundupTox (herefter Roundup), gennemførte forskeren Marek Cuhra en serie af forgiftningseksperimenter med forskellige kloner og alderklasser af dafnier.

På laboratoriet i Tromsø analyserede Cutra både levende og døde dafnie-unger samt deres mødre. Der er tale om meget små skabninger. Nyfødte dafnier er kun 0,8 millimeter lange.

Med-lopper-i-blodet
Marinbiologen Marek Cuhra i laboratoriet i Tromsø.

– Vi anvendte 220 dafnie-mødre i denne undersøgelse og brugte tusinder af timer på dette og det efterfølgende forskningsarbejde. Hver sjette dag fotograferede vi ungerne under mikroskop. De er nogen sårbare små skabninger, som man kun forsigtigt kan flytte rundt i små vanddråber. Det er faktisk et håndværk i sig selv at håndterere disse dyr, udtalte Marek Cuhra til universitetets nyhedsside i sommeren 2013.

I forsøgene sammenlignede Cuhra dafnier, som ikke havde fået glyphosat i vandet i forhold til dem, som fik lave eller større koncentrationer:

Resultaterne viser, at glyphosat er meget mere giftigt for dafnier end tidligere antaget. Dafnie-mødre, som fik 0,05 ppm glyphosat i vandet, fødte ganske vist levende, men tydeligt mindre unger.

Round-up
Produktionen af glyphosat-baserede ukrudtsgifte har været konstant stigende siden indførelsen i 1971. I 2008 blev den globale produktion anslået til at udgøre 620.000 tons, svarende til en værdi på 8,3 milliarder US $, hvilket gør glyphosat til den mest anvendte ukrudtsgift på verdensplan.

Dafnierne blev udsat for ikke-dødelige koncentrationer på 0,05, 0,15, 0,45, 1,35 og 4,05 mg glyphosat pr. liter i 55 dage. Der kunne observeres en betydelig reduktion af ungernes størrelse selv ved den laveste testkoncentration på 0,05 mg for både glyphosat og Roundup. Ved 0,45 mg var det både vækst, frugtbarhed og aborthyppighed, der blev påvirket, men kun i dyr udsat for Roundup.Ved 1,35 og 4,05 mg af både glyphosat og Roundup blev der set betydelige negative virkninger på de fleste testede parametre, herunder dødelighed.

Dafnie-mødrene blev negativt påvirket med en noget nær 100 procents abortfrekvens for æg og fosterstadier ved 1,35 mg Roundup. Resultaterne indikerer, at de hvirvelløse dyrs økologi i vandmiljøet kan være negativt påvirket af relevante koncentrationer af dette udbredte ukrudtsmiddel.

Forskerne konkluderede, at giftigheden af glyphosat og RoundupTox for hvirvelløse vanddyr er blevet undervurderet, og at den nuværende klassifikation af disse kemikalier hos Europa-Kommissionen og USEPA bør revideres.

Visited 31 times, 13 visit(s) today