Stigende MRSA-smitte fra de hemmeligholdte svinefabrikker

FNF_logo_final_low_res– Vi skal ændre de forhold, der stresser grisene og gør dem syge, siger Dyrenes Beskyttelse. Så vil det være muligt at bruge mindre antibiotika. Det skriver nyhedssitet OrganicToday, 20. september.

En ny rapport viser, at antallet af danskere, der bliver smittet med den multiresistente bakterie, MRSA, stiger. Sidste år blev 1556 danskere smittet med MRSA. Det svarer til fire danskere om dagen.

Rapporten konkluderer også, at smitten i stigende grad kommer fra svin i landbruget, mens kun få til gengæld bliver smittet på et hospital. Situationens alvor understreges af, at antibiotikaforbruget til svin i den industrielle produktion også stiger, ligesom antallet af slagtesvin med MRSA gør det. Rapporten oplyser dog ikke, hvor mange fabrikker, der er inficerede, eller hvor de ligger. Det holdes hemmeligt af hensyn til “privatlivets fred”, ifølge sundhedsminister Astrid Krag.

BertelogKrag

Venstre-manden Bertel Hårder var sundhedsminister, da hemmeligholdelsen af de smittefarlige svinefabrikker blev besluttet, og SF’eren Astrid Krag har som minister fastholdt, at svineproducenternes “privatlivsfred” tæller mere end hensynet til befolkningens ret til at få besked.

Det er altså tydeligt, at der må gribes ind overfor antibiotikaforbruget i svineproduktionen, hvis udviklingen af multiresistente bakterier skal bremses. Og ifølge Dyrenes Beskyttelse kan det sagtens lade sig gøre at have svin, uden at de skal stopfodres med antibiotika.

”Den økologiske svineproduktion bruger kun sporadiske mængder af antibiotika, mens den industrielle bruger enorme mængder. Det skyldes, at de konventionelle grise bliver syge, når de udsættes for voldsomme og gentagne stresspåvirkninger og samtidig holdes tæt sammen på meget lidt plads”, siger Birgitte Damm, dyrlæge og chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse.

Det kræver meget antibiotika at holde de konventionelle grise i live til slagtning. Produktionen er nemlig så intensiv, at dyrene ofte bliver syge af den. Og i stedet for at ændre de forhold, der gør grisene syge, lappeløser man med antibiotika.

Der er flere grunde til, at grisene i den industrielle produktion presses langt ud over deres biologiske formåen:

  • Pattegrisene bliver alt for tidligt taget fra moderen, langt før deres mave-tarm kanal og immunsystem er klar til det.
  • Grisene stresses i produktionen og derfor bider de i hinandens haler. Derfor klipper man systematisk halerne af, fremfor at ændre de forhold, der stresser grisene.
  • Søer på omkring 300 kilo fikseres i metalbøjler, så de kun kan bevæge sig få centimeter frem og tilbage.
  • Groft foder og fibre i foderet er for dyrt at bruge, og derfor fodrer man grisene med fint forarbejdet foder. Det giver hver anden so og hvert tredje slagtesvin mavesår.

Hvis branchen og myndighederne oprigtigt ønsker at nedbringe antibiotikaforbruget, må man derfor ændre de forhold, der stresser grisene og gør dem syge. Så vil det være muligt at bruge mindre antibiotika.

– Det er på høje tid, at der tages fat om det virkelige problem. Grisene skal have ordentlige leveforhold, så de af naturlig vej trives og er sunde. Alt andet vil være lappeløsninger, der ikke for alvor kan mindske antibiotikaforbruget til de mange millioner grise og dermed udviklingen og spredningen af resistente bakterier, der smitter til mennesker, slutter Birgitte Damm.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.