Støt bier og bønder – skriv under!

Det officielle liv i Europa har været standset på grund af corona-virus men ikke borgernes kamp for en omlægning af det europæiske landbrug.

Som du nok ved, findes der i EU-regi en mulighed for at borgere kommer til orde på samme måde som med borgerforslag i Danmark. Borgere i EU kan stille konkrete forslag til Europa-Kommissionen gennem et såkaldt borgerinitiativ. Dette går i al sin enkelthed ud på, at hvis borgerne samler en million underskrifter ind om et forslag, samt at mindst syv lande opfylder et minimum af underskrifter afhængigt af landets størrelse, skal EU-Kommissionen forholde sig til forslaget og beslutte, hvilken handling de vil fortage.

Danmarks Naturfredningsforening og NOAH er gået med i det europæiske borgerinitiativ ’Beskyt bier og bønder’ (Save Bees and Farmers), som arbejder på at skaffe underskrifter overalt i EU for et krav til EU-Kommissionen om at stille lovforslag om 1) at udfase syntetiske pesticider, 2) at øge biodiversiteten i landbrugsarealer og 3) at støtte små og regenerative landbrug.

I Danmark skal der indsamles ca. 10.000 underskrifter via savebeesandfarmers.eu. Vi er allerede godt på vej, men jo flere, jo bedre, så vi håber, at du vil hjælpe med at sprede budskabet i dit netværk.  

Europæiske landbrug befinder sig i et spor, som ender blindt. Landbrugspolitik, der ensidigt fokuserer på at øge udbyttet gennem giftige kemikalier, har bragt økosystemer på randen af sammenbrud. Den biologiske mangfoldighed forsvinder – dermed trues fremtidens natur, mad, livskvalitet, sundhed og miljø. I sidste ende er det den biologiske mangfoldighed, som sikrer vores fødevaresystemer.

Konsekvenserne for naturen er katastrofale: Bier, sommerfugle og andre insekter forsvinder fra markerne. Fugle, som tidligere var udbredte på landet, er der ikke længere. Vores vandløb og floder forurenes, og vi udsættes for en daglig cocktail af pesticider i vores mad.

Det europæiske borgerinitiativ ’Beskyt bier og bønder’ (Save bees and farmers) henvender sig til EU Kommissionen med krav om:

  • en udfasning af syntetiske pesticider i EU’s landbrug med 80 procent inden 2030. De farligste udfases først, og landbruget skal være helt uden syntetiske stoffer inden 2035
  • genopretning af de naturlige økosystemer i landbrugsarealerne, så landbruget bliver et middel til at genopbygge biodiversiteten
  • reform af landbruget ved at prioritere små, mangfoldige og bæredygtige bedrifter, støtte en hurtig stigning i regenerative landbrug og økologisk dyrkning samt fremme uafhængig uddannelse og forskning i pesticid- og GMO-frit landbrugsdrift.

Da borgerinitiativet sætter fokus på nogle af de problemer som du arbejder med, håber vi, at du vil udbrede budskabet i dit netværk og medvirke til at vi får samlet 10.000 danske underskrifter via siden www.savebeesandfarmers.eu.

Du kan finde mere information om baggrunden for det europæiske borgerinitiativwww.noah.dk/bbb eller www.savebeesandfarmers.eu.

Vi laver jævnligt opdateringer om kampagnen på de sociale medier og skriver om det i diverse nyhedsbreve. Du kan få inspiration her.  

Hvis du har gode ideer til evt. samarbejde om at få budskabet ud, hører vi naturligvis gerne fra dig.

På forhånd mange tak.

Miljøorganisationen Noah, partner i det europæiske borgerinitiativ ’Beskyt bier og bønder’

Kontakt: Hanne Østergård (hanne.oe@noah.dk)

Comments

comments

2 kommentarer til Støt bier og bønder – skriv under!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.