Stenrev_stenudsmid_Naturstyrelsen
Enorme mængder sten blev smidt i havet ved Læsø. Foto: Naturstyrelsen.

100.000 tons sten blev lagt lagt ud på bunden af havet i 2008 nordøst for Læsø. Stenene skulle genoprette et gammelt stenrev og tiltrække tangskov, muslinger, hummere, krabber og fisk. I dag stortrives  (se video) livet på det genskabte stenrev, og naturgenopretningsprojektet har netop vundet en europæisk pris – EU’s ’Natura 2000 Award’. På mindre end fire år er den samlede biomasse steget 6-8 gange per kvadratmeter af havbunden, og bestanden af visse centrale fiskearter som torsk, kulmule og sej, er tredoblet. Det skriver Videnskab.dk 1. juni 2015.

Stenfiskeri ødelagde rev
Tidligere var der mange stenrev på bunden af havet rundt omkring i Danmark. Men gennem mere end 100 år er stenene blevet fisket op af stenfiskere og brugt til at bygge havnemoler og kystsikring. Det har betydet, at man har fjernet levesteder for mange fisk, bunddyr og planter. Stenrevet ved Læsø Trindel, som ligger cirka 12 kilometer nordøst for Læsø, var et af de rev, der var på vej til at forsvinde.

Stenrevphoto_2_bathymetri_before_after
Stenrevet ved Læsø – før og efter udsmidningen af de mange sten. Grafik: Naturstyrelsen.

På et gammelt søkort kunne forskerne se, at havdybden ved Læsø Trindel kun var 1,25 meter i 1831, men 100 år senere var området blevet en meter dybere. Op igennem 1970’erne og 1980’erne blev der for alvor hentet sten væk fra revet, og i 1980’erne var det laveste sted ved Læsø Trindel hele 4 meter dybt.

»Førhen tænkte man ikke meget over de økologiske konsekvenser ved at fjerne stenene. Men i dag ved vi, at stenrev er meget vigtige for livet i de danske have,« fortæller seniorforsker Josianne Støttrup fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua).

Usædvanligt genopretningsprojekt
Naturstyrelsen tog i samarbejde med DTU Aqua og Aarhus Universitet initiativ til projektet ’BlueReef’, som skulle forsøge at få stenrevet ved Læsø Trindel tilbage til sit oprindelige udseende. Håbet var, at udlægningen af nye sten ville genskabe de samme gode livsbetingelser, som planter og dyr førhen havde haft i området.

»Mens det er helt almindeligt at genoprette levesteder på land, er det en af de første store restaureringsprojekter af sin art i et havområde,« skriver EU i forbindelse med uddelingen af prisen til projekt BlueReef. Josianne Støttrup forklarer, at stenrev er af særlig stor betydning, særligt for planter og dyr som har brug for gode gemmesteder eller et hårdt materiale at vokse på.

Filmen om livet på stenrevet er optaget af Chilbal Film.

Fakta
Naturgenopretningsprojektet BlueReef skal genoprette og beskytte et næsten syv hektar stort stenrev ved Læsø Trindel og stabilisere cirka seks hektar af det eksisterende stenrev. Stenrevene har ifølge Naturstyrelsen »været udsat for massiv udnyttelse, bl.a. stenfiskeri til havnemoler og kystsikringsanlæg.«
BlueReef Projektet er budgetteret til 35 millioner kroner og medfinansieres af EU’s LIFE Nature fond. Projektet er udført af Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua (Danmarks Tekniske Universitet).
Kilde: Naturstyrelsen.

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.