Skab ligevægt mellem fri forskning og politisk resultatjagt

I en kronik 4. januar  på videnskab. dk beskriver David Alberg Peters, cand.scient.med. og Rikke Alberg Peters, cand.scient., hvordan samfundet er blevet afhængigt af forskerne, men også at politikerne stiller højere grad krav til forskerne om resultater, når de poster penge i deres forskning. Det stiller forskerne over for nogle krav, som ikke er gunstige.

Her er indledningen:

Higgs,_Peter_(1929)

Peter Higgs ville næppe kunne få job i den danske forskerverden,

“Udtalelsen kommer fra den britiske fysiker og professor emeritus fra Edinburgh Universitet Peter Higgs (1929-), som dette efterår har modtaget Nobelprisen i fysik for sin opdagelse af Higgs-partiklen.

Ifølge Peter Higgs ville denne bedrift næppe længere være mulig i den aktuelle akademiske kultur domineret af krav om forskningssamarbejde, arbejdstidskontrol, utallige forskningsstøtteansøgninger samt et voldsomt publikationspres, som især yngre forskere er underlagt.

Hans dom over nutidens universitetskultur kan læses i et nyligt interview i The Guardian, hvor den ældre professor også afslører, at han aldrig har sendt en eneste e-mail, søgt på nettet eller brugt en mobiltelefon, og at han i løbet af hele sin universitetskarriere næppe publicerede mere end 10 artikler ud over den banebrydende teori fra 1964, der identificerede mekanismerne for, hvorledes subatomare partikler tilføres masse.”

Læs hele kronikken på videnskab.dk

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.