I en kronik 4. januar  på videnskab. dk beskriver David Alberg Peters, cand.scient.med. og Rikke Alberg Peters, cand.scient., hvordan samfundet er blevet afhængigt af forskerne, men også at politikerne stiller højere grad krav til forskerne om resultater, når de poster penge i deres forskning. Det stiller forskerne over for nogle krav, som ikke er gunstige.

Her er indledningen:

Higgs,_Peter_(1929)
Peter Higgs ville næppe kunne få job i den danske forskerverden,

“Udtalelsen kommer fra den britiske fysiker og professor emeritus fra Edinburgh Universitet Peter Higgs (1929-), som dette efterår har modtaget Nobelprisen i fysik for sin opdagelse af Higgs-partiklen.

Ifølge Peter Higgs ville denne bedrift næppe længere være mulig i den aktuelle akademiske kultur domineret af krav om forskningssamarbejde, arbejdstidskontrol, utallige forskningsstøtteansøgninger samt et voldsomt publikationspres, som især yngre forskere er underlagt.

Hans dom over nutidens universitetskultur kan læses i et nyligt interview i The Guardian, hvor den ældre professor også afslører, at han aldrig har sendt en eneste e-mail, søgt på nettet eller brugt en mobiltelefon, og at han i løbet af hele sin universitetskarriere næppe publicerede mere end 10 artikler ud over den banebrydende teori fra 1964, der identificerede mekanismerne for, hvorledes subatomare partikler tilføres masse.”

Læs hele kronikken på videnskab.dk

Comments are closed.