Naturpark Amager bliver en af verdens største storby-parker

 

Vestamager1

Entreprenante bygherrer og ubetænksomme politikere har allerede tilladt, at der hugges ind på de oprindelige naturområder på Vestamager, men den negative udvikling vil blive stoppet, når Naturpark Amager bliver en realitet.

De udstrakte naturområder på Amager, der omfatter 3000 hektar, skal forenes som Naturpark Amager. Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse 29. august. Beslutningen, der er truffet i Miljøministeriet, vil gøre naturen på Amager til en af verdens største storbyparker og skabe enestående nye muligheder for friluftliv og naturstudier.

Parken skal opstå i et samarbejde mellem Miljøministeriet, By & Havn samt København, Tårnby og Dragør kommuner. Partnerne vil ansøge om at få Naturpark Amager godkendt under Friluftsrådet.

I de seneste årtier er der opført stadig mere eksklusivt boligbyggeri klos op ad det naturfredede Vestamager til stor bekymring for mere visionære byplanlæggere, landskabsarkitekter og naturfredningsfolk. Denne kortsigtede “æden-sig- ind” i naturområet vil nu blive endegyldigt stoppet.

– De færreste tænker over, hvor meget enestående og forskellig natur vi har på Amager. Det vil blive tydeligere for både borgere, turister og udenlandske investorer, når vi nu samler områderne i Naturpark Amager. Borgerne får flere oplevelser i området, og København kan blive kendt over hele verden en grøn metropol, siger miljøminister Ida Auken.

Naturparken bliver næsten ti gange større end Central Park i New York, der ellers er berømmet jorden over som et fremsynet grønt storbyindslag. Naturpark Amager skal omfatte Kalvebod og Amager Fælled, Kongelunden og kysten fra Kongelunden til Dragør. I alt bliver parken på 3000 hektar. Til sammenligning er Dyrehaven godt 1000 hektar og New Yorks berømte Central Park 350 hektar.

Fremadrettet vil alle arealerne blive udviklet i fællesskab for at sikre naturens udvikling og skabe nye rum for friluftsliv. Indtil videre har partnerne tilsluttet sig en fælles udviklingsstrategi for Naturparken.

Som noget af det første vil partnerne koordinere de trafikale forhold, så turister og borgere får lettere vej igennem parken. F.eks. bliver der etableret en cykelsupersti i den nordlige del af naturparken.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.