Vestamager1
Entreprenante bygherrer og ubetænksomme politikere har allerede tilladt, at der hugges ind på de oprindelige naturområder på Vestamager, men den negative udvikling vil blive stoppet, når Naturpark Amager bliver en realitet.

De udstrakte naturområder på Amager, der omfatter 3000 hektar, skal forenes som Naturpark Amager. Det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse 29. august. Beslutningen, der er truffet i Miljøministeriet, vil gøre naturen på Amager til en af verdens største storbyparker og skabe enestående nye muligheder for friluftliv og naturstudier.

Parken skal opstå i et samarbejde mellem Miljøministeriet, By & Havn samt København, Tårnby og Dragør kommuner. Partnerne vil ansøge om at få Naturpark Amager godkendt under Friluftsrådet.

I de seneste årtier er der opført stadig mere eksklusivt boligbyggeri klos op ad det naturfredede Vestamager til stor bekymring for mere visionære byplanlæggere, landskabsarkitekter og naturfredningsfolk. Denne kortsigtede “æden-sig- ind” i naturområet vil nu blive endegyldigt stoppet.

– De færreste tænker over, hvor meget enestående og forskellig natur vi har på Amager. Det vil blive tydeligere for både borgere, turister og udenlandske investorer, når vi nu samler områderne i Naturpark Amager. Borgerne får flere oplevelser i området, og København kan blive kendt over hele verden en grøn metropol, siger miljøminister Ida Auken.

Naturparken bliver næsten ti gange større end Central Park i New York, der ellers er berømmet jorden over som et fremsynet grønt storbyindslag. Naturpark Amager skal omfatte Kalvebod og Amager Fælled, Kongelunden og kysten fra Kongelunden til Dragør. I alt bliver parken på 3000 hektar. Til sammenligning er Dyrehaven godt 1000 hektar og New Yorks berømte Central Park 350 hektar.

Fremadrettet vil alle arealerne blive udviklet i fællesskab for at sikre naturens udvikling og skabe nye rum for friluftsliv. Indtil videre har partnerne tilsluttet sig en fælles udviklingsstrategi for Naturparken.

Som noget af det første vil partnerne koordinere de trafikale forhold, så turister og borgere får lettere vej igennem parken. F.eks. bliver der etableret en cykelsupersti i den nordlige del af naturparken.

Visited 11 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.