Straffesagen mod Hjarnø Havbrug ved Horsens Fjord genoptages ved retten i Horsens den 25. april. Det sker efter, at Vestre Landsret i Viborg i november fastslog, at sagen kan fortsætte, selv om 77 ringbind med konfiskeret bevismateriale fra havbruget er forsvundet hos politiet i Horsens. Der er afsat seks retsdage til sagen med forventet dom den 17. maj

Den usædvanlige sag startede for snart et år siden. Anklagemyndigheden kræver 191 mill. kr. konfiskeret af havbrugsejer Anders Østergaard Pedersen som ulovlig fortjeneste. Han kræves samtidig idømt fængselsstraf.

Journalist Flemming Seiersen følger sagen for gylle.dk

Havbrugsejeren har tidligere i retten indrømmet, at han har indgivet over 30 falske indberetninger til myndighederne om produktionen i havbruget. Han har indberettet, at han har produceret 70.030 kg. fisk i burene. Anklagemyndigheden mener, der er tale om 418.435 kg. Altså næsten seks gange så meget med deraf følgende forurening med kvælstof og fosfor.

Anders Østergaard Pedersen har tidligere forklaret, at muslinger har fjernet den store forurening. Derfor opgav han en lavere produktion. Hvis den teori skulle holde stik, kræver det dog en stor høst af muslinger. Det har der ikke været.

På grund af de 77 forsvundne ringbind i sagen nedlage havbrugsejerens advokater i august påstand om, at sagen ikke kunne fortsætte uden de 77 ringbind. Det afviste retten i Horsens og senere Vestre Landsret i Viborg. Sagen kan derfor fortsætte med et koncentrat på 11 ringbind ud af de 77. Dette koncentrat nåede anklagemyndigheden at lave, inden ringbindene på mystisk vis forsvandt.

www.gylle.dk, som har fulgt sagen tæt, har krævet aktindsigt i, hvordan ringbindene er forsvundet og har stille 11 spørgsmål om det til politiet i Horsens. Kravet om aktindsigt er blevet afvist. Det samme er en klage over politiets afvisning til statsadvokaten i Viborg. En af begrundelserne er, at de 77 ringbind er en del af straffesagen. Også selv om både retten i Horsens og Vestre Landsret har sagt, at straffesagen kan fortsætte uden ringbindene.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Man må virkelig håbe, at politiet har lært, at når det fremover beslaglægger regnskaber og lignende som bevismateriale, så bør det straks indskanne alle papirerne, og med en passende back-up sikre, at de aldrig kan forsvinde.

Skriv en kommentar