Sverige har i mange år presset på for en stærkere beskyttelse af dyr i hele EU. Nu kræver landdistriktsminister Eskil Erlandsson i et brev til EU-kommissær Tonio Borg, at Europa-Kommissionen skal sikre, at alle lande følger direktivet om beskyttelse af svin og især reglerne for halekupering hos svin. Det fremgår af en pressemeddelelse 17. april 2014 fra Landdistriktsministeriet.

SvenskErland
Minister for landdistrikter Eskil Erlandsson.

– De lovgivningsmæssige rammer i EU skal respekteres. De regler, vi har forhandlet og aftalt mellem medlemslandene skal følges. EU-Kommissionen skal prioritere spørgsmålet om dyrevelfærd, og ikke mindst god dyrevelfærd for svin, siger .

Dermed vælger den svenske regering en anden strategi end den danske, der hidtil har forsøgt at “købe” sig til bedre dyrevelfærd ved hjælp af generøse støtteordninger for skatteydernes penge. Svenskerne kræver de eksisterende EU-direktiver opfyldt uden yderligere dikkedarer.

Eskil Erlandsson kræver, at  EU-Kommissionen tager fat på de problemer, der er opstået inden for svinesektoren i Europa, hvor det er blevet konstateret, at ikke alle EU-lande følger af direktivet om beskyttelse af svin (2008/120/EF).

En vigtig bestemmelse i direktivet er forbuddet mod systematisk halekupering, et forbud der har eksisteret langt tidligere i EU-retten, men som overtrædes systematisk i flere lande, bl.a. i Danmark, hvor 99 % af alle svin får halerne klippet af som en fast rutine.

– Jeg vil opfordre Kommissionen til at foretage en undersøgelse af forekomsten af ​​halekupering i EU. Dette bør gøres, så der kan træffes de nødvendige foranstaltninger på den mest effektive måde, siger Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson skriver i brevet til kommissær Tonio Borg, at det er vigtigt at sikre, at lovgivningen overholdes af alle EU-medlemsstater, og EU-Kommissionen bør prioritere spørgsmålet om overholdelse EU-landenes fælles aftaler.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.