Eghjorte klækker for første gang i årtier

Arbejdet med at få Europas største bille, eghjorten, genindført i den danske natur er nu kommet et skridt i den rigtige retning. To hanner og to hunner er netop klækket i Dyrehaven efter fire år i jorden. Det meddeler Naturstyrelsen i en pressemeddelelse 28. juni 2017.

For første gang i omkring 50 år er der klækket eghjorte i Danmark. Projektet med at opbygge en bestand af Europas største bille i den danske natur blev startet i 2013, hvor der både blev udsat voksne biller og larver. Det er larverne fra denne udsætning, der nu er dukket op af jorden i Jægersborg Dyrehave nord for København.

– Eghjorten er en fantastisk bille, der næsten kan blive 10 centimeter lang og larme som en plæneklipper. Den har en livscyklus, hvor den lever fem år som larve i jorden, inden den forvandles til en voksen bille. Det er fire år siden, vi udsatte larver flere forskellige steder i Jægersborg Dyrehaven, og det er disse larver, vi nu ser dukke op som voksne biller et år før forventet, siger skovrider Hans Henrik Christensen.

Der er højst sandsynligt flere biller, men der er indtil videre fundet to udklækkede hanner og to hunner i Dyrehaven.

Synligt bevis på biodiversitet
Eghjorten forsvandt fra Danmark for cirka 50 år siden, og den store bille kræver både masser af dødt træ og sollys for at trives. For at give den en hjælpende hånd er eghjorte derfor blevet udsat tre steder i Dyrehaven, hvor der er særligt mange store, gamle egetræer og døde stammer. Der har været net over udsætningsstederne midlertidigt, fordi det øger chancen for, at de fåtallige eghjorte finder hinanden og parrer sig. Desuden beskytter nettet billerne mod naturlige fjender som krager og skader.

– Naturstyrelsen har målrettet arbejdet for at skabe de bedst mulige betingelser for eghjorten ved blandt andet at sørge for, at der kommer lys og dermed varme til de mange gamle veteranegetræer, der findes i Dyrehaven. De nyklækkede eghjorte er et synligt bevis på, at der er en stor biodiversitet lige netop her, og hvis den trives, er der mange andre arter, der også kan trives, siger Hans Henrik Christensen.

Eghjorte udsender en dyb brummen, når de flyver. Hanbillen har markante kindbakker, der minder om hjortegevirer, og det er disse, der har givet den navnet. Trods den betydelige størrelse er den ganske ufarlig.

Der er indtil nu udsat i alt 275 eghjorte i Dyrehaven.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.