Randi Vinfeldt_Sosafari
Randi Vindfeldt med sine MRSA-frie økogrise.

Mens mindst 68 pct. procent af de konventionelle svinebedrifter har MRSACC398, så er der kun konstateret smittebærende svin hos seks procent af de økologiske svinebedrifter. Det viser Fødevarestyrelsens screening fra efteråret 2015.

I minkindustrien er derimod hver femte virksomhed (23 pct.) inficeret med MRSACC398, og som noget nyt blev der også fundet MRSACC398 hos 10 pct. af de undersøgte besætninger med slagtekvæg.
I 50 besætninger med kyllinger fandt Fødevarestyrelsen to inficerede dyr.

Som noget helt nyt har Fødevarestyrelsen også testet hunde, men her blev kun fundet en enkelt smittebærer. Tests af 56 heste hos to hesteavlere gav ingen smittebærende dyr.

Økologisk_Høstmarked_Barritskov_Aarstiderne_2012 (99)
Børnene kan trygt klappe økogrisen. Kun seks procent af virksomhederne er ramt af MRSACC398 i modsætning til 70-80 procent i svineindustrien.

Rene økosvin
Fødevarestyrelsen screenede 65 økologiske svinebedrifter (erhvervsbedrifter med mere end 30 dyr) for MRSACC398 i efteråret 2015. Man fandt positive prøver hos fire af de 65 bedrifter svarende til seks procent. Til sammenligning findes MRSA hos mindst 68 procent af de konventionelle svinebedrifter.

Randi Vinfeldt, der er formand for Svineudvalget i Økologisk Landsforening (ØL), deltog selv i screeningen, men havde udelukkende smittefrie dyr. Vinfeldt udtaler i en pressemeddelelse fra ØL 26. februar:

– Som økologer forebygger vi antibiotikaresistens hver dag. Grisene kommer ud under åben himmel, har god plads, er længere tid sammen med moderen, får grovfoder og har masser af beskæftigelses- og rodemateriale. Som et resultat af systemet har vi 20 gange lavere medicinforbrug til pattegrise.

Når myndighederne alligevel finder MRSA-bakterier hos seks procent af de økologiske bedrifter, kan det ifølge formanden skyldes indkøb af avlsdyr fra konventionelle besætninger:

– Vi anser det for sandsynligt, at MRSA kan komme ind med avlsdyr udefra. Men den meget lave forekomst af MRSA kunne være en indikation på, at grisene renser sig for bakterien, når de kommer over i det økologiske system. For det er mere end seks procent af økobedrifterne, der løbende køber avlsdyr fra konventionelle besætninger.

StigMellergaard
Dyrlæge Stig Mellergaard advarer mod inficeret slagteaffald som minkfoder.

– Nu er det interessante at analysere, hvordan de fire bedrifter har fået bakterien, og endnu vigtigere, hvordan det økologiske system med plads, frisk luft, grovfoder og lavere medicinforbrug har en positiv effekt i forhold til at begrænse MRSA, siger Randi Vinfeldt.

Økologisk Landsforening ser økologisk svineproduktion som en løsning på MRSA-problematikken og opfordrer til, at omlægning til økologi bliver en del af den nationale MRSA-indsats. E

Svineaffald kan smitte mink
Fødevarestyrelsens stikprøver i minkindustrien viser, at der i efteråret 2015 blev fundet MRSACC398 på 11 ud af i alt 50 testede minkfarme. Det svarer til 22 procent af besætningerne.

– Vi havde i forvejen en formodning om, at vi også ville finde husdyr-MRSA i mink, konstaterer souschef for dyresundhed i Fødevarestyrelsen, dyrlæge Stig Mellergaard, i et interview med DR.dk. Mellergaard begrunder formodningen med, at minkenes foder blandt andet består af slagteriaffald fra danske svin.

– Vi ved, at størstedelen af svinene er smittet med MRSA. Derfor er vores bedste bud også, at minkene netop har fået smitten igennem foderet. Det er dog noget, vi er nødt til at undersøge nærmere for at fastslå, siger Stig Mellergaard. Denne antagelse står dog i modsætning til den gængse opfattelse i Fødevarestyrelsen, der skriver på hjemmesiden, at “der er dog ikke noget, der tyder på, at tilberedning og spisning af kødet udgør en væsentlig smitterisiko, da der kun er få tilfælde af MRSA CC398 i byer i Danmark”.

Det er også nyt, at der konstateres MRSACC398 hos fem slagtekvæg ud af 48 testede besætninger. Det giver en infektionsrate på 10 procent. I en screening i 2015 for MRSACC398 hos kalve, der er foranstaltet af den private organisation Seges, blev 550 kalve undersøgt i 16 besætninger. Der blev fundet MRSACC398 hos tre kalve i en besætning og én kalv i en anden besætning, hvilket gav en infektionsrate på 12 procent.

Tremmekalv1
Kalveopdrætter er nu også ramt af MRSACC398.

Ved en lignende undersøgelse af 200 slagtekalve i 2010 blev der ikke fundet smittebærende kalve, så formodentlig er der tale om de første tegn på en begyndende epidemi i kalveopdrættet. Der er allerede i 2012 fundet CC398-bakterier i komælk herhjemme, men der er ikke siden da foretaget screeninger af tankmælk.

I Fødevarestyrelsens undersøgelse blev der fundet et enkelt fjerkræ ud af 270 testede dyr fra 50 besætninger. Det giver en infektionsrate på to pct. Ligeledes som noget nyt blev der udtaget 114 prøver af hunde fordelt på 11 dyreklinikker men kun fundet en enkelt hund med smitten. Endelig var der ingen smittebærende heste i 56 prøver af dyr fra to besætninger.

MRSACC398_infektioner
Kurven over CC398-inficerede patienter viser det klassiske billede af en epidemi.

Comments are closed.