DanMed Gris
Fremover skal fødevareminister Dan Jørgensen (S) afholde sig fra at posere med smågrise. Det står klart efter forbuddet mod uvedkommende besøg på svinebesætningerne, men hvad med køerne? Kan Jørgensen risikofrit klappe den lille kipkalv i stedet?

I mere end halvandet år har Fødevarestyrelsen ligget inde med en rapport over bakteriologiske prøveresultater, der dokumenterer, at den særlige svine-MRSA allerede i efteråret 2012 var så udbredt, at den optrådte i komælk fra to landbrug uden svin. Endvidere fandt man stafylokokker i 153 ud af 219 prøver.

Det viser en aktindsigt, som netsiden sickpigs.dk opnåede 3. juli 2014 efter mere end 18 måneders sagsbehandling.

I modsætning til den næsten hysteriske hemmeligholdelse af identiteten på MRSA-smittede svinefabrikker har Fødevarestyrelsen ingen anfægtelser ved at udlevere navne, adresser og smittestatus for de 219 undersøgte kvæggårde. Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer har stiltiende accepteret offentliggørelsen.

Ejeren af en af de inficerede besætninger, gårdejer Frederik Daabeck, Aabenraa, bekræfter undersøgelsesresultatet for sine malkekøer, men kan intet sige om smittekilder eller MRSA-status i dag. Han hævder dog, at hans køer atter var MRSA-fri ved en kontrolscreening allerede i maj 2013.

En anden ejer med svine-MRSA i mælken, gårdejer Jørgen Riddersholm, Esbjerg, bekræfter også fundet af svine-MRSA i hans tankmælk. Han føler sig dog dårligt behandlet af Fødevarestyrelsens folk, fordi de først frikendte hans mælkeprøver, hvorefter man en uge senere meddelte, at mælken alligevel var inficeret med MRSACC398. Fundet blev gjort i sommeren 2013, men siden da har gårdejeren intet hørt fra styrelsen.

Smittet med svine-MRSA

I efteråret 2012 gennemførte Fødevarestyrelsen i samarbejde med chefdyrlæge Jørgen Katholm fra det såkaldte Videncenter for Kvæg under Landbrug & Fødevarer en såkaldt screening af mælkeprøver fra 219 danske malkekvægbesætninger. Man ønskede ved hjælp af stikprøver at undersøge udbredelse af en særlig type af MRSA, den såkaldte ”mecC”-MRSA. Det er den type, man finder hos kvæg og får i udlandet.

Denne MRSA-type er også tidligere påvist Danmark, hvor den også har givet anledning til infektioner hos mennesker. I perioden 2004-2011 har man registreret 73 tilfælde af smitte med ”mecC”-MRSA, og dette antal havde været stigende frem mod 2011.

Imidlertid fandt man ikke et eneste tilfælde af den specielle MRSA-variant hos de undersøgte malkekvægbesætninger, men der blev konstateret almindelige stafylokokker, S. aureus, i 153 eller 70 procent af alle prøver. I to prøver blev der fundet svine-MRSA, den såkaldte CC398, samt yderligere to prøver med den såkaldte MRSAC1 . Kun en enkelt besætning havde både malkekvæg og svin, men den var ikke inficeret med CC398, men en anden variant, så myndighederne stod uforstående overfor smittekilderne. En nærliggende tolkning kunne være, at svine-MRSA allerede i efteråret 2012 var så udbredt i landbomiljøet, at bakterierne også tilfældigt blev slæbt ind i malkekvægbesætninger.

Jersey2
Selv sådan en skønhed kan være smittebærer med CC398, ifølge Fødevarestyrelsens undersøgelse.

Da formålet med undersøgelsen var at eftersøge den særlige ”mecC”-MRSA, som man altså ikke fandt, undlod Fødevarestyrelsen yderligere opsporing af smittekilder til de konstaterede tilfælde af svine-MRSA. Man dobbelttjekkede prøverne, men undersøgte ikke, om køerne var smittebærere, og ejerfamilier eller medarbejdere blev heller ikke testet.

De uheldige hænges ud

Ejerne af de fire inficerede malkekvægbesætninger var:
Frederik Daabeck, Bredbjergvej 2, Bovrup, 6200 Aabenraa. Kun malkekvæg. Besøgslandbrug. MRSACC398.
Charlotte Grarup Lykkemark, Asfergvej 28, Hvidsten, 8981 Spentrup. Både malkekvæg og svin. MRSACC1.
Jørgen Riddersholm, Foldgårdsvej 28, Vester Nebel, 6715 Esbjerg N. Kun malkekvæg. MRSACC398.
Erling Bonde, Gåsdalvej 36, Borris, 6900 Skjern. Økologisk besætning. MRSACC1.

Oprindeligt afslog Fødevarestyrelsen (1. februar 2013) at give aktindsigt i prøveresultaterne med henvisning til frygten for ”stigmatisering” af ejerfamilierne, hvis det blev kendt, at besætningerne var inficerede. Man henviste til den meget omtalte sag om de hemmeligholdte lister over MRSA-smittede svinebesætninger, hvor netop stigmatiseringsfrygten var den udslagsgivende faktor. Imidlertid har styrelsen måttet erkende, at der ingen troværdig dokumentation foreligger for noget sådan, hvorefter styrelsen 3. juli 2014 åbnede for aktindsigten.

Man har udleveret CHR-numrene på samtlige 219 kvægbesætninger, der indgik  i undersøgelsen, og ved hjælp af CHR-registreret er det en smal sag at slå navnene op. Hvorfor man fra den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer insisterer med stor kraft på at hemmeligholde de MRSA-inficerede svinefabrikker, men ingen betænkeligheder har ved at udlevere de MRSA-inficerede kvægfarme, foreligger der intet om.

Tvivl om skolebesøg

joergen-katholm
Chefdyrlæge Jørgen Katholm, VFK.

Angiveligt har det såkaldte Videncenter for Kvæg i sommeren 2013 sørget for, at de suspekte prøver blev taget om, og chefdyrlæge Jørgen Katholm hævder i dag, at de alle fire var negative. Gårdejere Jørgen Riddersholm, Esbjerg, bekræftede, at han i sommeren 2013 blev kontaktet telefonisk af chefdyrlægen, der dog ikke var i stand til at give en forklaring på forekomsten af smitten.

“Vi aftalte, at der skulle tages en ny prøve, men nu er det 14 måneder siden, og jeg har intet hørt”, fortæller Jørgen Riddersholm. Chefdyrlæge Jørgen Katholm mener, at han har forsøgt flere gange at kontakte Riddersholm for at fortælle at den ny prøve var negativ, men han kan dog ikke huske i dag, om han nogensinde fik kontakt.

Den anden svine-MRSA-inficerede besætning tilhørte Frederik Daabeck, der er en fremtrædende sønderjysk landbopolitiker. Daabeck siger til gylle.dk, at han ikke aner, hvor smitten er kommet fra. Han bekræfter også, at Fødevarestyrelsen intet foretog sig for at efterspore smittekilderne. Hverken køerne, ham selv, familien eller de ansatte blev testet.

Daabecks malkekvægbesætning er tilmeldt Landbrug & Fødevarers skolebesøgsordning, som netop har besluttet at stoppe alle uvedkommende besøg hos svinebesætninger. Ifølge Daabeck har han dog intet fået at vide om, hvordan han skal forholde sig med en kobesætning, der stadig kan være smittet med MRSA.

Erik-Larsen_DanishCrown
Gårdejer Erik Larsen har selv været MRSA-ramt.

En henvendelse 29. august 2014 til gårdejer Erik Larsen, der sidder i bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer som formand for det såkaldte Videncenter for Svin, skabte ingen klarhed. Larsen meddelte lakonisk, at ”som du ved, er jeg formand for Videncenter for Svineproduktion, og udtaler mig derfor ikke om andre husdyr.” Erik Larsen har selv haft svine-MRSA på sin ejendom.

Pressechefen hos Landbrug & Fødevarer, Kim Bové, har ikke besvaret spørgsmålet.

Visited 2 times, 2 visit(s) today