Svinebaronens værste mareridt: MRSACC398 rammer nu også svinene

SvinIBurDR

Hudlæsioner med infektion af antibiotikaresistente stafylokokker har ramt engelsk svinefabrik for første gang nogensinde.

Svineindustriens værste mareridt er nu på vej til at blive virkelighed efter et MRSACC398-udbrud på en svinefabrik i det østlige England: de antibiotikaresistente stafylokokker angriber nu også svinene.

Udbruddet blev registreret sidst på året 2014 og omfattede i alt 11 kuld smågrise på en fabrik med slagtesvin. Ud af 60 berørte smågrise, der alle led af en hudsygdom, døde de seks, hvorefter to af de 10 dage gamle pattegrise blev overgivet til veterinærundersøgelse på det officielle APHA-center, 30. december 2014. APHA står for Animal and Plant Health Agency, hvilket modsvarer det danske Fødevareministeriums veterinærberedskab.

Begge smågrise, som var blevet aflivet, havde multifokale hudlæsioner fra to mm til 20 mm i størrelse. På hud- og lungekulturer blev der fundet “rigelig vækst” af stafylokok-bakterier (Staphylococcus aureus), og yderligere PCR test bekræftede, at isolaterne var MRSA-bakterier, altså antibiotikaresistente stafylokokker.

Genomet af MRSA-isolatet fra en af grisene blev derefter sekventeret og identificeret som spa-typen t034, multi locus sekvens typen ST398. Isolatet blev også fundet at være resistent over for cefoxitin, penicillin, amoxicillan, tetracycliner og lincomycin.

SvinTyskland

Milliardeksporten af danske svin trues, hvis MRSACC398 for alvor begynder at inficere svinene. Hidtil har bakterien kun ramt mennesker.

Nyheden blev offentliggjort i den seneste udgave af Veterinary Record (Vol. 176 No. 6), i en artikel skrevet af Simon Hall fra APHA, Angela Kearns fra den engelske sundhedsstyrelse og Suzanne Eckford fra Veterinary Medicines Directorate.

Det er først anden gang, at husdyr-MRSA påvises i svin i Storbritannien, hvor det første kendte tilfælde af MRSA hos svin blev rapporteret fra Nordirland sidste år. Så vidt vides, er det første gang nogensinde, at der er fundet en MRSACC398-variant, der angriber grisenes sundhed. Hvor hurtigt den vil sprede sig til kontinentet – og til den danske svineindustri – han man ingen erfaringer for at sige noget om.

Kræver hemmeligholdelse

Til trods for at 68 procent af de ca. 6000 danske svinefabrikker blev fundet inficerede med MRSACC398 i efteråret 2014, er der endnu ikke officielt rapporteret tilfælde fra Danmark, hvor svin har været  syge med infektioner af den antibiotikaresistente bakterie.

Af samme grund har man i svineindustrien hidtil fastholdt, at MRSACC398 skulle betragtes som en uundgåelig følgesvend til industriel svineproduktion, og man har afvist en egentlig indsats for at rense de ca. 30 mio. svin, der produceres årligt i Danmark, for antibiotikaresistente bakterier. Tværtimod har svineindustrien krævet total hemmeligholdelse af de fabrikkers identitet, hvor bakterierne påvises.

Merrild_mink_Venstre

Minkavler Martin Merrild mener, at danskerne bare må vænne sig til de farlige MRSA-bakterier, men om det også gælder svineindustriens 30 mio. produktionsdyr, foreligger der endnu ikke noget om.

Formanden for den private interesseorganisation Martin Merrrild gentagne gange fastslået, at “MRSA CC398 har nået et niveau, hvor der ingen vej er tilbage: Vi bliver nødt til at leve med MRSA CC398 både i landbruget og i det omgivende samfund, sådan som vi også lever med andre stafylokokker. Vi anerkender, at der for samfundet er en sundhedsmæssig udfordring i, at stafylokokker – herunder MRSA CC398 – har fået deres eget liv i hospitalssektoren, og nu smitter mellem mennesker.”

Siden 2012 er fem danskere døde af blodforgiftning, hvor MRSACC398 var involveret, og alene i 2014 blev der indberettet 1276 tilfælde af MRSACC398-infektionspatienter til Statens Serum Institut som det højeste antal nogen sinde.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.