Fortsætter eksporten af danske svin til udlandet i samme tempo som det seneste år, vil det i sidste ende true Danish Crown-slagteriet i Horsens. Pressefoto: RedStar/DC

Til trods for at slagteribranchen er i dyb krise, eksporterer de danske kødproducenter nu flere svin, end der slagtes herhjemme. Alligevel rasler antallet af svineslagtninger ned overalt i EU med undtagelse af Grækenland. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik og fra Eurostat

Producenternes illoyalitet truer den landmandsejede kødkoncern Danish Crown på livet, men eksporten vokser alligevel, mens slagtningerne falder og falder. Seneste offer for den manglende solidaritet er svineslagteriet i Sæby, der lukkede sidst i juni og sendte 800 personer ud i arbejdsløshed. Slagteriet var det tredjestørste herhjemme og modtog årligt to millioner svin til slagtning, men de svin produceres nu til eksport.

Gyllen bliver i Danmark

NNF-formand Ole Wehlast. Pressefoto

Denne manglende opbakning til egne virksomheder er ikke set tidligere, skriver Danmarks Statistik, og hos fagforbundet NNF, der organiserer slagteriansatte, siger forbundsformand Ole Wehlast:

”Desværre vælger alt for mange landmænd fortsat at eksportere deres smågrise til opfedning og senere slagtning i udlandet, fremfor at sende dem til de danske slagterier, og dermed sikre danske arbejdspladser. (…) Hvor længe vil vi acceptere den miljøbelastning, dansk landbrug står for, hvis vi som samfund ikke får noget igen?”

For første gang er der i det seneste kvartal eksporteret flere svin, end der er slagtet i Danmark. I andet kvartal 2023 blev der eksporteret 3,8 mio. svin (primært småsvin), mens der blev slagtet 3,3 mio. svin på danske slagterier. Det betød, at den totale produktion af svin i andet kvartal 2023 faldt med 9,5 pct. i forhold til samme kvartal i 2022. Faldet kan udelukkende henføres til færre slagtninger. Slagtningerne i resten af Europa har også været faldende, se Eurostat (europa.eu). Tyskland og Polen er de største importører af danske småsvin.

Skal spare 1,5 mia. for at undgå nye lukninger

Danish Crowns konkurrencekraft har siden foråret 2022 været under stigende pres. Afregningen for slagtesvin i Danmark ligger lige nu langt efter det øvrige Europa, er kender koncernen, som i en pressemeddelelse 16. august annoncerede dybe besparelser. Koncernchef Jais Valeur skrev:

Koncerndirektør Jais Valeur kæmper for at redde kødkoncernen i land med en spareplan til 1,5 mia. kr. Pressefoto

”Derfor har det ikke været tilstrækkeligt attraktivt for danske landmænd at fede grise op til slagtning i Danmark, så hen over sommeren har ledelsen arbejdet målrettet på en plan for forenkling og fornyelse af Danish Crowns kerneforretning. Den er klar nu. Forretningen skal effektiviseres, så indtjeningen løftes med minimum 1,5 mia. kr. inden for to år – og helst hurtigere. Samtidig skal salgsindsatsen segmenteres og i højere grad fokuseres på de kunder, der enten prioriterer dansk grisekød og produkter fra Danish Crown eller ønsker en samarbejdspartner, der arbejder målrettet med bæredygtighed.”

Valeur har en plan

Planen har fået navnet Horizon og målet er at flytte Danish Crown fra slagteri med stordrift som omdrejningspunkt til at være en moderne fødevarevirksomhed. Hovedtrækkene i planen er:

 • Administrationen og supportfunktionerne skal effektiviseres, så omkostningerne på årsbasis reduceres med minimum 250 mio. kroner.
 • En forbedret udnyttelse af kapaciteten på slagterier og fabrikker samt et mere strømlinet og højteknologisk setup skal nedbringe produktionsomkostningerne med mindst 500 mio. kroner.
 • Salgsindsatsen skal fokuseres på kernekunder inden for retail, foodservice og industri, så der opbygges partnerskaber med kunder, der stiller krav til datadrevet sporbarhed og bæredygtighed, så indtjeningen øges med 500 mio. kroner.
 • Rentabiliteten i de tyske slagteriaktiviteter og på vores forædlingsfabrik i Kina skal sammen med færdiggørelsen af investeringen i den nye baconfabrik i Storbritannien bidrage med 250 mio. kroner.
 • Der er identificeret yderligere muligheder for besparelser på indkøb og potentiale for øget indtjening i koncernens datterselskaber, som potentielt kan bidrage med op til 500 mio. kroner.
Dagens historie på mediet Finans afslører, at det står endnu værre til. Den kriseramte slagterikoncern Danish Crown har kurs mod et usædvanligt lavt overskud. Dermed står det klart, at selskabets konkurrenceevne er endnu svagere end hidtil antaget. Det fremgår af en orientering, som er sendt ud til selskabets andelshavere – de danske svineproducenter. Som omtalt flere gange tidligere på Finans har Danish Crowns konkurrenceevne siden begyndelsen af 2022 været i frit fald og har i år nået det laveste niveau nogensinde. Skærmbillede 14.09.2023

Mere mælk, men mindre økologisk mælk

Der blev indvejet 1.462 mio. kg. mælk på mejerierne i andet kvartal 2023, heraf var de 181 mio. kg økologisk. Den samlede produktion af mælk var lidt større end i samme kvartal sidste år, mens den økologiske produktion er faldet. Den seneste opgørelse over bestanden af kvæg den 30. juni 2023 viser, at der var 553.000 malkekøer, hvilket er et fald på 4.000 køer i forhold til opgørelsen den 30. juni 2022.

Der er nedgang over hele linjen i produktionen af svinekød i EU. Kilde: Eurostat

Der produceres mindre kød i DK – og i EU

Slagtningerne af kvæg i Danmark var på samme niveau i andet kvartal 2023 i forhold til samme kvartal i 2022. Der blev slagtet 109.200 kreaturer i andet kvartal 2023. Der blev slagtet 25 mio. fjerkræ, primært kyllinger, på slagterierne i andet kvartal 2023, og det er 4,2 pct. flere end samme kvartal i 2022.

Samlet set faldt mængdeindekset for den danske animalske produktion i andet kvartal 2023 med 6,3 pct. i forhold til samme kvartal i 2022, mens indekset var 4,6 pct. lavere end i 2015. Det er især svin, der trækker indekset ned.

Tallene fra Eurostat viser en samlet tilbagegang i antal svineslagtninger på 8,9 procent hos de 27 EU landene. De svin, der ikke længere produceres i Danmark, bliver altså heller ikke produceret i udlandet, som mange fortalere for en stor svineproduktion ofte hævder.

Danmark klarer sig dårligst med en tilbagegang på 19,1 procent efterfulgt af Holland (minus 13,6 procent) og Belgien (minus 12,7 procent).

Europas to største svinenationer, Spanien og Tyskland, er gået tilbage med henholdsvis 8,4 og 9,2 procent.

Også svinetunge nationer som Polen, Frankrig og Italien har færre slagtninger end tidligere. Landene har meldt om tilbagegange på henholdsvis 6,7 procent, 5,3 procent og 2,6 procent. Grækenland er det eneste land i EU, der er gået en smule frem i perioden målt på antal slagtninger. Fremgangen er på 3,8 procent.

Danmark klarer sig dårligst med en tilbagegang på 19,1 procent efterfulgt af Holland (minus 13,6 procent) og Belgien (minus 12,7 procent). Foto: Jo Anne Mcarthur/Unsplash

Bannerbillede: Produktionshallen i Danish Crowns slagteri i Horsens. Pressefot: RedStar/DC

Visited 16 times, 5 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jan Stampe Nielsen

  Ved nogen hvem der er ejere af de nordtyske slagterier som modtager og slagter de danske svin?

  • Flemming Kjeldstrup

   På hovedvejen fra Nordjylland/Mors til motorvejen i Herning, kører de polske grisetransporter næsten kolonnekørsel. Sydpå går det.

 2. Hansen, Kjeld

  Småsvinene eksporteres til opfedning i Tyskland og Polen, men slagterierne i Tyskland vil typiske være ejet af Danish Crown eller den store nationale koncern Tönnies. I Polen må man antage, at danskejede Poldanor står for en god bid af slagtningerne.

 3. Lass Brøndum

  Tilbage i 70’erne slagtede vi 20 millioner grise havde mange forædlingsfabriker rundt omkring i landet, en uddannelse af unge mennesker på Slagteriskolen i Roskilde som alle roste. Vi var stolte af vores erhverv.
  Hvorfor er det blevet ødelagt?

 4. Jan Stampe Nielsen

  ..jamen dog. Overskuddet havner så stort set samme sted – Hos de danske svinefabrikanter, men det er nok billigere at få svinene slagtet af tyske slagteriarbejdere. Meget solidarisk.

Skriv en kommentar