Svineriet #1: Deforme grise gemmes af vejen i Danmark

DeformSvin

Eksempler på nogle af de deformiteter, som Borup Pedersen beskylder sprøjtemidler for at være årsag til. Grisene er fra Pilegården.

Mens danske medier foretrækker at producere betalte reklamefilm for den ekstreme svineproduktion, må ansvarsbevidste svineproducenter søge til udlandet med deres bekymringer.

Svineproducent Ib Borup Pedersen, der driver svinefabrikken Pilegården, har længe haft mistanke til sprøjtemidlet RoundUp som årsag til et foruroligende stort antal deforme og dødfødte pattegrise i hans produktion. Det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, der styres af direktør Søren Gade i Landbrug & Fødevarer, har aldrig ville beskæftige sig med Pilegårdens mistanke, så Borup Pedersen har måtte søge hjælp i udlandet.

Gennem længere tid har han samlet og nedfrosset de deforme pattegrise, og i samarbejde med den store tyske TV-station ARD er grisene blev undersøgt på et videnskabeligt laboratorium i Tyskland. Se resultatet på dette TV-klip fra 12. november.

I en pressemeddelelse fra Pilegården udtaler Ib Borup Pedersen bl.a.:

“Det er muligt at Glyphosat er et relativt ugiftigt stof, men giftighed har dog intet at gøre med om et stof er hormonforstyrrende eller ej. Og man kan ikke ved hormonforstyrrende stoffer sætte en nedre grænse for hormon-forstyrrende effekt, da der typisk ingen nedre grænse er. 

Der er bred anerkendelse af, at måden man kan kontrollere hormonforstyrrende stoffer på, er ved at minimere deres anvendelse mest muligt, med udfasning for øje. PCB er et godt eksempel. Hvor man netop har været ansvarlig og fulgt retningslinjerne, man var dog som med Roundup længe om at anerkende at stoffet var  hormonforstyrrende!”

 

Comments

comments

En kommentar til Svineriet #1: Deforme grise gemmes af vejen i Danmark

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.