DeformSvin
Eksempler på nogle af de deformiteter, som Borup Pedersen beskylder sprøjtemidler for at være årsag til. Grisene er fra Pilegården.

Mens danske medier foretrækker at producere betalte reklamefilm for den ekstreme svineproduktion, må ansvarsbevidste svineproducenter søge til udlandet med deres bekymringer.

Svineproducent Ib Borup Pedersen, der driver svinefabrikken Pilegården, har længe haft mistanke til sprøjtemidlet RoundUp som årsag til et foruroligende stort antal deforme og dødfødte pattegrise i hans produktion. Det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, der styres af direktør Søren Gade i Landbrug & Fødevarer, har aldrig ville beskæftige sig med Pilegårdens mistanke, så Borup Pedersen har måtte søge hjælp i udlandet.

Gennem længere tid har han samlet og nedfrosset de deforme pattegrise, og i samarbejde med den store tyske TV-station ARD er grisene blev undersøgt på et videnskabeligt laboratorium i Tyskland. Se resultatet på dette TV-klip fra 12. november.

I en pressemeddelelse fra Pilegården udtaler Ib Borup Pedersen bl.a.:

“Det er muligt at Glyphosat er et relativt ugiftigt stof, men giftighed har dog intet at gøre med om et stof er hormonforstyrrende eller ej. Og man kan ikke ved hormonforstyrrende stoffer sætte en nedre grænse for hormon-forstyrrende effekt, da der typisk ingen nedre grænse er. 

Der er bred anerkendelse af, at måden man kan kontrollere hormonforstyrrende stoffer på, er ved at minimere deres anvendelse mest muligt, med udfasning for øje. PCB er et godt eksempel. Hvor man netop har været ansvarlig og fulgt retningslinjerne, man var dog som med Roundup længe om at anerkende at stoffet var  hormonforstyrrende!”

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Pingback: Hej Verden! | Liv og Natur uden GMO