Svineriet # 5: Jelved skal oplyse pris på svineprogram

Soren_Gade_5423

Nettet strammes om den fallerede Venstre-politiker, direktør Søren Gade, som skurken i “Hele Svineriet”.

Landbrugets økonomiske rolle træder stadigt tydeligere frem i forbindelse med skandaleprogrammet “Hele Svineriet”, og nettet strammes gradvis omkring landbrugets spindoktor nr.1, den tidligere Venstre-politiker Søren Gade, der er direktør for Landbrug & Fødevarer.

Beskyldninger om uetiske økonomiske forhold mellem producenten og DR2 kræves nu undersøgt i en henvendelse fra Folketinget til den DR-ansvarlige minister.

Kulturminister Marianne Jelved (R) har modtaget fire spørgsmål, der kræver ren besked om de økonomiske forhold omkring programmet, og flere kilder hævder, at hvis ministeren vælger at besvare disse spørgsmål sandfærdigt, vil det afsløre stærkt problematiske forbindelser mellem DR og Landbrug & Fødevarer.

DR-ombudsmanden Jacob Mollerup har i en klumme med titlen “Landbrugets faste tv-folk lavede svine-tema” i uhørt skarpe vendinger kritiseret DR2-redaktøren Peter Gren Larsen, som den ansvarlige for indkøbet af programmet, men hverken Mollerup eller andre har kunnet få prisen på programmet oplyst.

Peter Gren Larsen hævder, at alt er gået korrekt til, men han har alligevel accepteret at aflyse alle genudsendelser af programmet, der efterfølgende er blevet slettet fra DR2-hjemmesiden.

Jelved

Hvis kulturminister Marianne Jelved (R) vælger at oplyse prisen på det skandaleombruste svineprogram, vurderes det at få vidtrækkende konsekvenser. Foto: Nicolas Tobias Følsgaard.

De fire spørgsmål til kultur-minister Marianne Jelved er stillet af Per Clausen fra Enhedslisten. De kan læses nedenfor. Jelved har fire uger til at besvare dem under ansvar for Folketinget.

1. Ministeren bedes oplyse, om det er foreneligt med Danmarks Radios public-service forpligtelse at købe og bringe en dokumentar om svineproduktion (Hele svineriet, DR2, lørdag den 16. november 2013), som er produceret af Landbrug & Fødevarers faste leverandører af Land-TV.

2. Vil ministeren oplyse, hvad Danmarks Radio har betalt for den eksterne produktion af programmet ”Hele svineriet” (sendt på DR2 lørdag den 16. november 2013), og hvad der normalt betales for eksterne produktioner af tilsvarende kvalitet og varighed?

3. Vil ministeren oplyse, om det har økonomisk betydning for Danmarks Radio (DR2 Tema), at et licensfinansieret program som ”Hele svineriet” ikke kan genudsendes og må tages af Danmarks Radios hjemmeside, samt hvor hyppigt dette forekommer?

4. Vil ministeren oplyse hvilke foranstaltninger, der findes i public-service mediet Danmarks Radio til at forhindre, at der ikke indkøbes og bringes udsendelser, hvor producenten har meget tætte og uoplyste bånd til en branche eller anden part, som udsendelsen omhandler?

Comments

comments

En kommentar til Svineriet # 5: Jelved skal oplyse pris på svineprogram

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.