Svømmende burhøns sviner og forurener

Rabol

Jørgen Rabøl er en kendt trækfugleforsker.

Biolog Jørgen Rabøl protesterer mod den hastigt voksende akvakulturbranche i Danmark i et indlæg i Jyllands-Posten 16. juli 2014. Rabøl kalder bl.a. de såkaldte kompensationsbrug for “udokumenteret ønsketænkning”. Læs hele indlægget her:

Fiskeri efter vilde fisk er voldsomt faldende, og i stedet dyrkes der flere og flere fisk via akvakultur. Det kan ikke undre, for vi har i mange år drevet et så hæmningsløst og destruktivt overfiskeri på vildfisk, at nogle arter nu er kraftigt reduceret eller næsten udryddet. Burfisk er derfor kommet for at blive, og antallet vil forøges, så længe der er en stigende befolkningstæthed på Jorden.

Problemet med havbrug er, at det sviner og forurener, da det er svært at rense afføring, foderspild m.m. op fra de åbne netbure på havet. De såkaldte kompensationsbrug (forureningsoprensning gennem muslinger og alger) er indtil videre i kategorien udokumenteret ønsketænkning.

På trods af dette ønsker den driftige og indbringende akvakulturbranche at etablere 40 mega-havbrug i de indre danske farvande og Østersøen, hvilket vil medføre iltsvind og ødelæggelse af marine økosystemer.

Alt andet end bæredygtig

Akvakulturbranchen kalder den danske burfiskeproduktion for bæredygtig – men den er alt andet. For at kunne producere 1 kg burfisk skal der nemlig anvendes minimum 2-3 kg vildfisk som foder. Et faktum, som akvakulturbranchen er meget stille og bortforklarende omkring. Det svarer til at fodre køer med grise.

Mange af disse foderfisk kunne bruges meget mere fornuftigt direkte til menneskemad, så bæredygtighed handler først og fremmest om, at danskerne vælger at spise vildfiskene fra havet direkte, i stedet for at vildfiskene tager turen gennem burfisken først. Erhvervet er derfor i den grad med til at accelerere overfiskning af diverse fiskearter.

Havdambrug

Det er de forurenende havdambrug ved Endelave, der har sat debatten i gang.

Problemet er, at den dygtige havbrugslobby har fået bildt vores partier og ministre ind, at havbrug giver sunde og bæredygtige fødevarer og er godt for beskæftigelse og arbejdspladser, men kødet er ikke sundt, burfisk indeholder meget mindre omega 3-fedtstoffer, de er for fede, mangler motion, medicineres og kan bedst sammenlignes med svømmende burhøns. Og beskæftigelsen går mestendels uden om Danmark.

Hvad kan gøres? Vi kan flytte havbrug på land, så i det mindste forureningen kan kontrolleres. Vi kan droppe rovfiskene og i stedet opdrætte plante-altædere som multe eller ferskvandsfisk som græskarpe eller karpe, der slet ikke kræver overflod af fiskefangster i havet. Det ville være bæredygtigt og miljørigtigt. I Sydeuropa og andre steder har de stor erfaring med opdræt af ikkerovfisk. Er akvakulturbranchen vanetænkere, der kun tænker i rovfiskene laks og ørred?

Nej tak til svømmende burhøns og de mange havbrug i danske farvande. Ja tak til nogle ansvarlige ministerier, der vedkender sig deres ansvar og forpligtigelse for landet, vandet og folket.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.