Tårnfalke
Flyvefærdige unger af tårnfalken sidder parat til at møde verden. Foto: DOF.

Et kuld unge og totalfredede tårnfalke nåede aldrig at flyve ud af deres redekasse på Lolland. De døde af insektgiften carbofuran, som en af forældrefuglene efter al sandsynlighed har afleveret til dem i et bytte. Tæt på redekassen blev tårnfalkehannen også fundet død. Det skriver Jan Skriver/Dansk Ornitologisk Forening, 2. november 2015.

Nu har toksikologiske undersøgelser lavet af DTU Veterinærinstituttet påvist, at to af tårnfalkeungerne fra redekassen på Lolland havde sprøjtegiften carbofuran, der stort set er øjeblikkeligt dræbende, i kroppen.

Det konkluderes, at det er ”overvejende sandsynligt”, at alle ungerne og den døde forældrefugl er omkommet på grund af giftstoffet, der har været forbudt at anvende i EU siden 2008.

Knud flensted
Biolog Knud Flensted fremviser et andet forgiftningsoffer, en rød glente, fra de senere år.

– Det er mystisk, at netop tårnfalke er døde af carbofuran, fordi disse rovfugle ikke lever af ådsler, men overvejende af friskfangede gnavere og småfugle. Det mystiske består i, at vi ikke ved, hvordan giften er endt i rovfuglene, der fanger deres bytte selv. Måske har en rotte eller en halsbåndsmus ædt af et forgiftet ådsel, hvorpå gnaveren er blevet taget af tårnfalken. Alternativt er der måske lagt en forgiftet gnaver ud et sted i nabolaget af falkenes redekasse. Vi vil nu anmelde sagen fra Lolland til politiet og Naturstyrelsen, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

DOF har de senere år adskillige gange dokumenteret, at flere arter af rovfugle i den danske natur har mistet livet på grund af carbofuran.

Tilsyneladende bliver giften fortsat brugt, selv om det nu i syv år i Europa har været forbudt at handle med og bruge carbofuran, der bliver betegnet som en ekstrem farlig gift for fugle, dyr og mennesker. Det bruges til at bekæmpe insekter i en lang række afgrøder, herunder kartofler, majs og sojabønner. Det er en systemisk insekticid, hvilket betyder, at planten optager det gennem rødderne, og herfra fordeles giften til alle dele af planten i insektdræbende koncentrationer.

Dansk Ornitologisk Forening vil anmelde giftsagen til politiet. Til trods for at det akut dræbende pesticid carbofuran har været forbudt overalt i EU siden 2008, foreligger der en halv snes dokumenterede tilfælde de seneste fem år i Danmark, hvor fredede rovfugle er døde på grund af carbofuran.

Comments are closed.