Troels_Lund_Poulsen_Skamlingsbanken
Troels Lund Poulsen er landmand i sin fritid, men ellers har han aldrig præsteret andet end at være Venstre-politiker.

Skovsminkesagen begyndte sidste arbejdsdag før jul 2007, hvor daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) udsendte en pressemeddelelse om, at man havde indberettet til EU, at skovenes tilstand var ‘ gunstig’. Og at den indberetning byggede på ministeriets rådgivere i Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Det var direkte forkert, for DMU havde tværtimod erklæret, at skovenes tilstand var ‘ ugunstig’. Der var – og er – for få gamle træer og for lidt dødt ved i skovbunden.

Sminkningen skabte voldsom kritik fra forskere, ngo’er og den daværende opposition.

Nu giver en hidtil hemmeligholdt video-optagelse af selve beslutningsforløbet et enestående indblik i de specielle forhold i Miljøministeriet. Hør hvordan ministeren hidser sig op, bander af de ansatte og giver dem besked på at “brænde” deres rapporter… Læs her, hvordan den pinlige sag alligevel er endt godt. 

PS. Besked til Astrid Krag og anklagemyndigheden: Vi har fået dette materiale tilsendt anonymt,  så med mindre Sundhedsstyrelsen også mener,  at vi krænker patientrettigheder i denne sag (Troels Lund Poulsen optræder ganske uligevægtigt på filmen, indrømmet), så er der ikke noget at komme efter.

God jul!

Visited 3 times, 3 visit(s) today

Comments are closed.