”Landbruget ser fonden som en redningsplanke, hvor de kan slippe af med dårlig landbrugsjord hist og her, hvor mejetærskeren ikke længere kan køre eller til bræmmer langs vandløb og andre ikke optimale jorde. Men at smøre fondens ressourcer ud i et tyndt lag over hele landet for at hjælpe betrængte landmænd er meget langt fra formålet med fonden.” – Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Sådan lyder svaret til mag.scient Poul Hald-Mortensen, der har slået til lyd for at bruge den nystiftede Naturfonds millioner til driftstøtte for landmænd, der til gengæld yder naturpleje. Her kommer svaret i sin helhed:

 

EgonOstergaard

Af Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening

 

 

Vi er oppe af skyttegravene, Poul, og i åben kamp med landbruget om, hvem og hvad der skal tilgodeses med Naturfondens mange millioner.

Lars Hvidtfeldt mener, at også landbruget skal have en væsentlig bid af kagen. Her går han galt i byen, for fonden skal fokusere indsatsen for den trængte biodiversitet, ikke trængte landmænd!

Heldigvis er det også skrevet ind i principaftalen om fonden, at hovedfokus er naturens mangfoldighed og et renere vandmiljø. Landbruget må afvente, hvor der evt. kan blive brug for pleje til gavn for de trængte arter og habitater. Så kan landmænd få en opgave og en slat penge for at gøre det, der skal til for naturens og arternes behov.

Med hensyn til ejerskabet af de arealer, som Naturfonden erhverver, så har de grønne organisationer i 2013, før fonden blev etableret, foreslået regeringen, at en fond primært skulle eje arealer. Forligsteksten om fonden åbner nu muligheder for flere modeller, men køb er en af mulighederne, og uden tvivl efter min mening den bedste i de fleste tilfælde.

Men det fremgår også eksplicit af teksten, at fonden kan afhænde arealer, men at arealerne i så tilfælde skal opfylde de hensyn og formål, som fonden er stiftet på. Desuden fremgår det, at ”fonden kan indgå i samarbejdsprojekter med private, andre fonde, kommuner og staten mv.”.

Som det fremgår af vores indlæg, er det uomgængeligt, at Naturfonden skal opkøbe landbrugsjord, og der bliver uden tvivl masser af hektar til salg i de kommende år, men hvordan ejerskabet skal være på den lange bane er et åbent spørgsmål, blot formålet er i fokus.

Landbruget ser fonden som en redningsplanke, hvor de kan slippe af med dårlig landbrugsjord hist og her, hvor mejetærskeren ikke længere kan køre eller til bræmmer langs vandløb og andre ikke optimale jorde. Men at smøre fondens ressourcer ud i et tyndt lag over hele landet for at hjælpe betrængte landmænd er meget langt fra formålet med fonden. Det handler om naturkvalitet, og det er som regel noget andet end marginal landbrugsjord.

Lad os kæmpe for, at Naturfondens midler skaber gode vilkår for den danske natur. Landbruget kan hjælpe til med pleje, hvor det er påkrævet og sælge jord, hvor der kan skabes sammenhængende naturværdier. Men at midlerne skal bruges til vækst i landbruget, det er en misforståelse, og det er årsagen til de tre formænds indlæg.

Fakta om Naturfonden kan læses på Miljøministeriets hjemmeside.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.