Kutteren Anton har også deltaget i kampagnen mod havbrug ud for Djursland.

Organisationen ”Levende Hav” har i sommerens løb med kutteren ”Anton” besøgt en række danske havne for at agitere for et skånsomt tejnefiskeri af jomfruhummere. Det vil sige med ruser i stedet for det nuværende trawlfiskeri. Men i Gilleleje gik det galt her i september. Det var ved at komme til slagsmål med ophidsede lokale hummer-fiskere og skipperen på ”Anton” Knud Andersen. Det endte med, at kutteren blev ”smidt ud” af havnen og måtte forlade sin kajplads.

Det var havnefoged Jesper Jørgensen, der beordrede kutteren ”Anton” ud af Gillleleje Havn efter en beslutning i havnens bestyrelse. ”Levende Hav” havde stillet plancher med tejnefiskeri op på kajen. Det faldt de lokale fiskere for brystet.

Skipper Knud Andersen, Levende Hav.

Fiskerne truede med tæv

“En halv snes fiskere råbte af os og lovede os tæv, hvis vi ikke forsvandt. Det var nu ikke på grund af truslerne om bank, vi forlod kajen, men fordi havnens bestyrelse havde besluttet det. Vi sejlede så et andet sted hen i havnen og lagde til der. Her fik vi lov at ligge uden at blive generet,” siger skipper Knud Andersen fra ”Anton” til www.gylle.dk

Blev i Gilleleje til debatmøde

”Levende Hav”  ville ikke forlade Gilleleje Havn, fordi man havde indkaldt til et debatmøde næste dag. Her kom omkring 20 mennesker, bl.a. formanden for den lokale fiskeriforening, Jan Nordahl. Han havde ellers på forhånd meddelt, at han ikke kom.

“Han (Knud Andersen fra ”Levende Hav”) skal ikke komme her og provokere os med noget, som vi ikke kan bruge til noget. Han er slet ikke velkommen. jeg vil ikke diskutere tejner med ham, for det dur slet ikke,” sagde fiskeriformanden inden mødet.

Debatten var til tider noget ophidset med afbrydelser fra de lokale fiskere.

Trawlfiskeri bruger fire gange så meget dieselolie

”Levende Hav” blevet slået i hartkorn med Greenpeace og Verdensnaturfonden. Og jeg kan da godt forstå hummer-fiskernes modstand. De har investeret i store kuttere og dyrt udstyr,” siger Knud Andersen. “Men Danmark har ratificeret Paris-aftalen, som siger, at vi skal reducere brugen af fossile brændstoffer inden 2030. Her er fiskeriet vigtigt. Fangsten af jomfruhummere med tejne (ruser) forbruger 1 liter dieselolie pr. kilo fanget hummer. Ved trawlfiskeri bliver der brugt op til 4 liter. Dertil kommer at fiskeri med tejner er langt mere skånsomt end  med trawl, der skraber på havbunden.”

Bedre kvalitet med tejner

Der fanges færre hummer med tejner end med trawl. Til gengæld er kvaliteten af hummere, der fanges i tejner langt bedre end ved trawlfiskeri. Det betyder 15-20 procent højere priser og måske dermed en udligning af, hvor mange hummer der fanges med det ene og  det andet system, mener ”Levende Hav”. “I øvrigt er fangsten af jomfruhummer ikke  begrænset af et loft som andre slags fiskeri,” tilføjer Knud Andersen.

Møde søndag i Bønnerup

Lørdag den 23. og søndag den 24. afslutter ”Levende Hav” den landomfattende kapagne for skånsomt fiskeri af hummere i hjemhavnen, Bønnerup på Norddjursland. Der er udstilling på kajen, og søndag er der møde i Cafe Kajkanten, Ny Havnevej 23 i Bønnerup. Kutteren ”Anton” har i sommerens løb udbredt kampagnen i Hirtshals, Skagen, Læsø, Anholt, Hundested, Havnekulturfestivalen i København, Foodfestivalen i Århus, Ballen på Samsø, Folkemødet på Bornholm og så altså Gilleleje, der var det eneste sted ”Antons” besøg gav problemer. Det var jo også her debatten i sin tid opstod om forurening og iltsvind i havene med døde hummere i tv.

Læs rapporten om skånsomt fiskeri med tejner.

Visited 8 times, 8 visit(s) today

Comments are closed.