<em>Der høstes bomuld på en Louisiana farm Overalt i USA forhandles Syngentaprodukter med S metolachlor til bomuld majs soja og flere andre afgrøderFoto Karl WiggersUnsplash<em>

Franske landmænds brug på majsafgrøder af S-metolachlor nedbrydes til biprodukter, der er ansvarlige for omfattende forurening af fransk grundvand. S-metolachlor har været forsøgt introduceret i Danmark som sprøjtegift af producenten Syngenta, men er aldrig blevet godkendt

Ukrudtsmidlet S-metolachlor, der er ansvarlig for en omfattende forurening af fransk grundvand, vil blive forbudt til dets hovedanvendelser i Frankrig. Det skriver Le Monde 16. februar 2023.

Det franske agentur for fødevare-, miljø- og arbejdsmiljø og sikkerhed (ANSES) offentliggjorde meddelelsen 15. februar i lyset af dets undersøgelser, der viser, at tre nedbrydningsprodukter (eller “metabolitter”) af sprøjtegiften allerede findes i grundvandet i koncentrationer “højere end den kvalitetsgrænse, der er fastsat i EU-lovgivningen.” Produktet har været godkendt siden 2005 og markedsføres af det agrokemiske firma Syngenta. Cirka 2000 tons spredes hvert år i Frankrig. Forbuddet vil sandsynligvis gælde fra seks måneder for salg og et år for dets anvendelse, ifølge ANSES.

<em>Syngenta sælger sine produkter over hele verden og ofte pr postordre som her i det afrikanske land Zambia hvor sprøjtesikkerheden er en hel anden end i EU som nu er på vej mod et totalforbud Skærmbillede<em>

I september 2021 udsendte ANSES en rapport, der undersøgte tilgængelige data om forurening af grundvand, overfladevand og drikkevand. “Den udtømmende gennemgang af tilgængelige data viste en temmelig allestedsnærværende tilstedeværelse af alle metabolitter [af S-metolachlor] kombineret, i alle akvatiske reservoirer,” forklarede agenturet ifølge Le Monde. “Forureningen af ressourcen blev noteret på uacceptable niveauer i forhold til reglerne, dvs. over 0,1 µg/l [0,1 mikrogram pr. liter]. Men dette var uden nogen forestilling om forbundet risiko for forbrugerne.”

Efter denne vurdering skærpede ANSES restriktionerne for brugen af sprøjtegiften, hvilket reducerede den maksimale dosis for majs, solsikke, sojabønner og sorghum. Foranstaltningen fik ikke de skadelige metabolitter til at falde under den regulatoriske tærskel i grundvandsspejlet, så ANSES besluttede at forbyde kemikaliet. Forbuddet kommer forud for konklusionerne på en undersøgelse foretaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som forventes i de kommende uger og kan føre til et afslag på at gengodkende stoffet overhovedet i EU.

Dagene for S-metolachlor ser ud til at være talte i Den Europæiske Union. Dets nedbrydningsprodukter ophobes ikke kun i grundvandet, men det er blevet klassificeret som et “mistænkt kræftfremkaldende stof” siden juni 2022.

Syngenta har tidligere haft denne sprøjtegift til afprøvning i forsøg i Danmark under produktnavnet Dual 720 C, men den har ifølge det oplyste aldrig været godkendt i Danmark. Den skal derfor betragtes som værende forbudt og må hverken opbevares eller anvendes på landbrugsvirksomheder ifølge Middeldatabasen.

Fakta om metolachlor

Så tidligt som i 1992 skal der være påvist, at metolachlor fremkalder cytotoksiske og genotoksiske virkninger i humane lymfocytter.[7] Genotoksiske effekter er også blevet observeret hos haletudser udsat for metolachlor.[8] Forsøg afslører også, at metolachlor påvirker cellevækst. Celledeling i gær blev reduceret,[9] og kyllingefostre udsat for metolachlor viste et signifikant fald i den gennemsnitlige kropsmasse sammenlignet med kontrollen.[10]

  1. Rollof, B., Belluck, D., Meiser, L. (1992). “Cytogenic effects of cyanazine and metolachlor on human lymphocytes exposed in vitro”. Mutat. Res. Lett. 281 (4): 295–298.
  2. Clements, C., Ralph, S.,Petras, M. (1997). “Genotoxicity of select herbicides on Rana catesbeiana tadpoles using alkaline single-cell gel DNA electrophoresis (Comet) assay”. Env. Mol. Mut. 29 (3): 277–288.
  3. Echeverrigaray,S., Gomes,L.H., Taveres, F.C.A.(1999). Isolation and characterization of metolachlor resistant mutants of Saccharomyces cerevisiae. World Journal of Micro and Biotech. 15: 679–681.
  4. Varnargy,L., Budai, P., Fejes, S., Susan, M., Francsi, T., Keseru, M., Szabo, R.(2003). Toxicity and degradation of metolachlor (Dual 960EC) in chicken embryos. Commun. Agric. Appl. Biol. Sci.68:807–11.

Bannerbillede. Spirende majsmark, der er renset for ukrudt. Foto: Adrian Infernus/Unsplash.

Skriv en kommentar