Klima-nationalisme – Ja Tak

Af Niels Poul Dreyer, skovejer, www.nytlandbrug.nu KOMMENTAR  Landbrugsorganisationerne og især de borgerlige politikeres påstand om, at Danmark har det mest klimavenlige landbrug er direkte forkert. 1. For det første belaster dansk svineproduktion det globale miljø omtrent lige så meget som eksempelvis det polske, hvilket er […]

Massivt iItsvind har bidt sig fast

Iltsvind dækker fortsat store områder af de indre danske farvande Midt i oktober var det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande knap 3.300 km2. Det var knap 30 procent mindre end i september. Arealet med iltsvind er dog fortsat mere end […]

Befriende klar melding fra Lea Wermelin

Med tre nye lovforslag vil miljøminister Lea Wermelin (S) begrænse den fremtidige forurening fra danske havbrug. Det er EU’s Vandrammedirektiv fra 2000, der trænger sig på for alvor KOMMENTAR – En lun augustaften sidste år ringede telefonen. Lidt sent ganske vist, men det var nok […]

Rekordstort iltsvind breder sig yderligere

Store havområder langs de danske kyster er ramt af kraftigt iltsvind på grund af den fortsatte forurening med næringsstoffer, og iltsvindet i september i år er blandt de mest kritiske, som er registreret siden årtusindskiftet. Mange steder på den danske havbund er der iltfrit i […]

Lever vi på samme planet?

Af Jørgen Eisner, Humble på Langeland Landmænd og deres organisationer bruger medierne aktivt og målrettet. Jeg følger med, for det er ofte meget interessant stof, der giver indblik i landbrugets forhold og holdninger. Men ind i mellem – ja faktisk ret tit – så kommer […]