Kolindsund Sø kan hjælpe havet

Havet og fjordene omkring Danmark er angrebet af iltsvind på grund af stor udledning af kvælstof (N) og fosfor (P), som fortrinsvis kommer fra landbruget, men Kolindsund Sø kan aflaste Kattegat for i alt 280 t N årligt Kommentar af ‘Kolindsunds Venner‘ ved Thøger Pauli, […]

Kvalt i Kvælstof?

Jan Gruwier Larsens dokumentarfilm ’Kvalt i Kvælstof fra 1988’ viser, at man allerede i 1980’erne efter mange års kortlægning af kvælstofforurening i de danske farvande havde helt styr på, hvor forureningen stammer fra og hvad, der skal gøres for at få et godt havmiljø I […]

Trods iltsvind søger Danmark om ekstra gødning til landbruget

Miljøminister kæmper for at konventionelle kvægbrugere kan anvende en tredjedel mere kvælstof på deres marker end andre landmænd Danmark har ifølge Politiken indledt en dialog med EU om at forlænge en dispensation til at sprede ekstra gødning på marker, som dyrkes af landets mælkeproducenter. Det […]

Vrede, sorg og skam – og et stort kollektivt svigt

Prædiken ved høstgudstjenesten i Rødding kirke 8. oktober 2023 Teksten fra Mattæusevangeliet kap. 22 Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største […]