Græs indgår i køernes foder både som frisk græs, ensilage og hø, men økologiske kvægbrugere, som ikke anvender kunstgødning, dyrker kløvergræs, så de er selvforsynende med kvælstof. Foto: Thise Mejeri

Miljøminister kæmper for at konventionelle kvægbrugere kan anvende en tredjedel mere kvælstof på deres marker end andre landmænd

Danmark har ifølge Politiken indledt en dialog med EU om at forlænge en dispensation til at sprede ekstra gødning på marker, som dyrkes af landets mælkeproducenter.

Så slemt var landbrugets iltsvind i oktober 2020

Det sker, mens fisk og muslinger gisper efter vejret i det værste iltsvind i 20 år, og selv om hovedårsagen til iltsvind er overskydende gødning fra landbruget, der skyller kvælstof ud i fjorde og indre farvande.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) har erkendt, at politikerne »har svigtet« vandmiljøet. Han har gjort det til sit hovedformål at træffe de nødvendige beslutninger for at redde det og lovet »at trykke speederen i bund«, skriver Politiken 20. oktober 2023. Alligevel er han parat til at skaffe kvægproducenterne ekstra kvælstof.

Kollaps i indre farvande og fjorde

På den baggrund bliver Danmarks ansøgning mødt med vantro af de grønne organisationer.

Helene Meden Hansen, Greenpeace. Foto: Goldmann Visuals

»Vi står med et kollaps i vores indre farvande og fjorde, og ministeren siger, at det er en bunden opgave at løse. Men hvis vi forlænger denne dispensation, får vi bare en endnu større katastrofe«, siger landbrugspolitisk rådgiver Helene Meden Hansen fra Greenpeace til Politiken.

Dispensationen er kendt under navnet ’Kvægundtagelsen’, som har været gældende i mere end 20 år. Den tillader, at kvægbrugere kan anvende en tredjedel mere kvælstof på deres marker end andre landmænd, fordi de dyrker græs til foder.

Græsmarker er flerårige afgrøder, som i modsætning til korn og majs bedre kan opsuge og holde på kvælstoffet. Økologiske bønder, som ikke anvender kunstgødning, dyrker kløvergræs, som er selvforsynende med kvælstof.

Bannerbillede: Sortbrogede køer. Foto: Niels Reiter

Visited 10 times, 7 visit(s) today

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Trælst at ens kommentar ikke vises

 2. Torben Aagesen

  Aner den mand overhovedet hvad han gør? DET VANVID SKAL STOPPES NU

 3. Ja vi må til hudløshed blive ved med at arbejde på at stoppe vanviddet. Det er en undtagelse, der som Helene fra Greenpeace udtaler til Politiken har kørt i årevis, selvom vi ved at den ekstra gødning ender i havet og giver det gispende hav.

 4. Kun én ting at sige til det: stop nu for helgoland 🤬🤬
  Fatter altså ikke at der skal lefles for landbruget – de lærer sgu da aldrig at stå på egne sunde ben – kan de ikke klare sig selv må de dreje nøglen, nøjagtig ligesom alle andre erhvervsdrivende 🤷‍♀️

 5. Torben Aagesen

  Tænkte det jo nok. Se hvad han udtaler på Torsdagens samråd: Miljøminister Magnus Heunicke (S) sætter nu tal på, hvor meget mere landbruget skal reducere sine kvælstofudledninger for at leve op til EU-kravet om god økologisk kvalitet i de danske kystfarvande i 2027. Der bliver behov for næsten en fordobling af den hidtil konkretiserede reduktionsindsats, og det skal gå stærkt.

  Det blev klart på et samråd torsdag i Folketingets miljøudvalg, hvor Heunicke var indkaldt for at stå skoleret om dette års historisk omfattende iltsvind og manglerne i indsatsen for at bringe udledningerne ned. (Citat fra Informations artikel)
  https://www.information.dk/indland/2023/10/heunicke-levere-paa-forskernes-kvaelstofmaal#comments-open

 6. Klaus Flemløse

  Landbrug, skovbrug og fiskeri
  Det er hævet over enhver tvivl, at nedgangen i fiskeriet primært kan henføres til landbruget.
  Der er også andre faktorer, nemlig trawlfiskeri, men også lokale sæler, skarver og svaner. Ønsker man at genoprette fiskeriet, skal der ske indgreb i landbrugets udledning af næringsstoffer, væsentlige begrænsninger i trawlfiskeriet og også reguleringer af skarver, sæler og svaner. Indtil videre er skaden på ålegræsset forårsaget af svanerne en hypotese, som nogen kan bekræfte/afkræfte. Syd for Sjælland og Fyn er der tusindvis af overvintrende svaner. Det må have indflydelse på ålegræsset.

  I åer, hvor der er opgang af laks eller ørreder, skal der ske reguleringer af både sæler og skarver også omkring å mundinger.

  Hvis havet var i økologisk balance, vil havet kunne absorbere mindre forskydninger i næringsstofbalancen.
  Hvis regeringens planer om Natur National Parker og urørt skov gennemføres vil disse områder på sigt bidrage til at forskyde næringsstofbalancen i havet.

  Henvisning: Øresund er der forbud mod trawlfiskeri samtidig, at der udledes en del næringsstoffer fra by spildevand og af vand fra Østersøen.

  Ovenstående synspunkt, vil blive misbrugt af landbruget spindoktorer. Hertil kommer, at jeg formodentlig bliver nedgjort af diverse biologer og naturfredningsfolk.

  Der er brug for at få biologer, der arbejder med dynamiske modeller for de økologiske systemer i havet på banen.

 7. Klaus Flemløse

  Læs følgende link vedr. Ålegræs:

  Havets grønne enge skal tilbage som knortegåsens græsgange
  https://tinyurl.com/mry2fnma

 8. Pingback: Axelborg-diktaturet: Regeringen har slået ring om landbruget • POV

 9. Pingback: Axelborg-diktaturet: Regeringen har slået ring om landbruget • POV International

Skriv en kommentar