Følsom natur vinder over udledning af ammoniak fra svinefabrik

Sagen drejer sig om, hvordan fristen i åremål for overholdelse af kravet om totaldeposition for ammoniak skal fastsættes ved revurderingen af et husdyrbrugs miljøgodkendelse, herunder navnlig hvordan bestemmelsen i husdyrgodkendelses-bekendtgørelsen skal fortolkes. Eller sagt med almindelige ord – hvor mange år må en svinekødsfabrik fortsætter […]