Til kamp mod naturen med sluser eller diger

Niels Riis Ebbesen har 25. april 2017 sendt denne interessante artikel, som vi gerne bringer, da den berører nogle seriøse problemer, der kun sjældent overvejes. Det ‘kavaleri’ som ministre, kommunalpolitikere, ingeniører og de berørte lodsejere forsøger at mobilisere til kampen mod ‘Bodils’, ‘Egons’ og ‘Urds’ […]

Vandløbs-oplandets tragedie

Med tilladelsen fra forfatteren, Bent Lauge Madsen, Åmand emeritus, bringer vi denne begavede kommentar til forhandlingerne om en ny vandløbslov. Overskriften er inspireret af The Tragedy of the Commons,  Garreth Hardins (amerikansk økolog) artikel i Science 1968 (nr. 162: 1243-1248): En græsnings fælled, eller en […]

Vin for rent fiskevand

Tuse Å’s Ørredsammenslutning v/Rune Hylby skriver i en pressemeddelelse 8. marts 2017: I efteråret indgik Super Brugsen i Tølløse og Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) et samarbejde for at belønne de landmænd i lokalområdet, der frivilligt bevarede den 10 meter brede randzone langs de lokale vandløb, […]

En verden af bittesmå økologiske områder

Jordens overflade består af ca. 600.000 områder, der ligger mere end en kilometer fra nærmeste vej. Det bekymrer økologer, at kun 7 pct. af disse er større end 100 kvadratkilometer. Det skriver Jens Ramskov, 15. dec 2016, i Ingeniøren.dk med Science som kilde. Veje forbinder […]

SPRØJTEGIFTE GØR LIVET SURT FOR VÅRFLUERNE

TEKST OG FOTO: Peter Nordholm Andersen. Artiklen er produceret som et led i projektet Nye veje til viden om økologi under Økologisk Landsforening. Landbrugets pesticider er en overset stressfaktor for vårfluelarver og andre følsomme smådyr i vores vandløb. Det mener vandløbsforskeren Jes Rasmussen. Vi tog […]

Vandet fra Landet – klimasikring og vandløb

Vandet fra landet kan skabe store problemer i byerne, når vandløb går over deres bredder og oversvømmer byen. Den problemstilling har partnerskabet ’Vandet fra Landet’ arbejdet med. Partnerskabet begyndte i januar 2014 og har sat fokus på løsninger for vandhåndtering på landet, som kan standse […]

Lunde Larsen vil sprøjte miljøområder

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er modstander af sprøjteforbud på de særlige miljøarealer, som alle agroproducenter med mere end 15 hektar jord skal udlægge for at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealerne. Det er frivilligt at udlægge disse arealer, men EU-kravet om 5 procent […]