Største svinenation i EU beskærer forbruget af svinekød med 2,6 % på et år

Hvert år i januar går titusinder af tyskere på gaden i Berlin for at demonstrere mod husdyrindustrien. Foto: Bund

Flere og flere tyskere har fået nok af den moderne landbrugsindustri, og ikke mindst svineproducenterne står for skud. Det er den sandsynlige forklaring på, at stik modsat hvad mange lobbyister påstår, så medfører de rekordhøje svinekødspriser IKKE, at der bliver flere svin i EU. Tværtimod er både produktion og forbrug faldende. Det samme gør sig gældende i Danmark, hvor en af landets største svinefabrikker netop er sat til salg.

Der er tilbagegang over hele linjen i de store svinenationer. Kilde: Eurostat

Pestepidemien i Kina har udraderet op mod 65 % af alle svin i verdens største svineproduktion, og manglen på svinekød i det kinesiske rige har sat gang i importen fra ikke mindst EU til stadig stigende priser. Men alligevel falder både produktion og forbrug i EU af det forkætrede svinekød.

Det går op og ned med slagtningerne, men bundlinjen siger en samlet tilbagegang i EU på 1,7 %. Kilde: Eurostat

Tilbagegangen i slagtninger i 2018/2019 var på 1,7 %, men med store forskelle fra land til land. I de to store svinenationer Danmark og Polen blev der slagtet 7,6 % og 6,1 % færre svin, men også Tyskland, der har den største svineindustri af samtlige EU-lande, noterede et fald i produktionen på 2,2 % fra 2018 til 2019. Imidlertid er faldet i tyskernes eget forbrug af svinekød på 2,6 %, altså større end produktionsnedgangen.

Kødforbruget i Tyskland i 2019. Faldet i forbruget af svinekød opvejes til dels i et stigende forbrug af fjerkræ og oksekød. Kilde: AMI

De tyske svineproducenter har gennem de seneste år taget konsekvensen af den stigende modvilje mod at spise svinekød og skåret drastisk ned på antallet af søer i avlsbesætningerne. Fra 2,5 mio. søer i 2005 er der slagtet 720.000 søer, så bestanden er skrumpet 1,78 mio. søer i november 2019.

I samme periode er indførslen af svin til Tyskland imidlertid vokset markant, især fra Holland og Danmark, men også den udvikling er gået i stå. I 2016 var importen af svin til Tyskland på 16,2 mio. styk, men i 2019 var den faldet til 14,6 mio. styk.

Siden 2016 har Landbrug & Fødevarer i al stilfærdighed arbejdet på at øge danskernes forbrug af svinekød. Powerpoint fra den interne L&F-kampagne.

Også voksende modvilje i Danmark

Danske forbrugere har i snart mange år fravalgt fersk svinekød i stadig større omfang. Ifølge Landbrug & Fødevarer er det gennemsnitlige forbrug pr. person faldet fra 2,5 kilo om året i 2011 til under 2 kilo i 2017. For at vende den negative udvikling har landbrugets lobbyister i al stilhed sat gang i omfattende kampagne, der skal få danskerne, og især de unge, til at vælge mere svinekød.

Vi spiser mindre og mindre mængder af svinekød, men det vil L&F ændre. Powerpoint fra den interne L&F-kampagne.

Grundtanken i det interne kampagnemateriale er helt enkelt, at hvis danskerne kan forføres til at skifte ordet ”svin” ud med ordet ”gris”, så vil der være skabt grundlag for at sælge dem mere grisekød. Ifølge kampagnemagerne forbindes ordet ”svin” med noget negativt, mange distancerer sig fra, fordi der er tale om masseproducerede dyr med det ene formål at blive slagtet. ”Gris”, derimod, er mere positivt ladet. Det er et levende dyr, nærmest et hyggeligt husdyr, og der skabes en romantisk stemning af ”bondegård” og ”Morten Korch”, når ordet bruges.

Sådan kan man lege med ordene, men den danske svineindustri bliver næppe “hyggelig” eller “Morten Korch”-agtig af denne sprogleg. Powerpoint fra den interne L&F-kampagne.
Her er kampagneplanen. Powerpoint fra den interne L&F-kampagne.

Alligevel står den danske svineindustri i stampe. Siden rekordåret 2007, hvor de danske svinefabrikker husede 14 mio. svin, har antallet været vigende. I dag (2019) består bestanden af 12,7 mio. svin i Danmark.

Den danske svinebestand er tilbage på samme niveau som for 20 år siden. Kilde: Danmarks Statistik

Vi er de bedste

Landbrugets førende lobbyorganisation negligerer fuldstændigt de signaler, som den vigende svineindustri i EU udsender. Dansk landbrug er heller ikke indstillet på at skære ned på produktionen af kød, selv om det er en af de klare anbefalinger fra FN’s Klimapanel, hvis verden skal gøre sig håb om at få klimaforandringerne under kontrol. Danske landmænd er så effektive, at begrænsning af kødproduktion bør ske i andre lande. Det påstår Anne Arhnung, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Direktør Anne Ahrnung, L&F

– Vi bliver ti milliarder mennesker i verden i 2050, og de skal have bæredygtig og klimavenlig mad. Vi har i Danmark noget af den mest klimaeffektive produktion, og det ville være dumt at skære ned dér, hvor vi faktisk er rigtig langt, udtalte Anne Ahrnung til nyhedsbureauet Ritzau den 8. august 2019.

Heller ikke klimadirektør Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer, ser skriften på væggen. Han holder stædigt fast ved den illusion, at hele verdensbefolkningen skal kunne spise sig mætte i kød, også selvom det kommer til at betyde, at Danmark ikke kan nå 2050-reduktionsmålet.

– En af udfordringerne er jo, at vi snart er ti milliarder mennesker på kloden. En stor del er ganske vist vegetarer i dag, men det er de kun fordi de endnu ikke har råd til at spise kød. Det må formodes, at rigtig mange af disse vil efterspørge kød i 2050, sagde Niels Peter Nørring på Plantekongres 2020 den 14. januar 2020 i Herning.

Klar til nedturen

Blandt landbrugsanalytikere forventes der en markant nedgang i svinepriserne, når den kinesiske produktion atter kommer i gang. Sandsynligvis er det forklaringen på, at familien Lerche-Simonsen har valgt at skille sig af med det store fynske landbrug Eskelund ved Gelsted på Vestfyn, der tidligere har været Danmarks største svineproduktion. Fabrikken blev sat til salg 20. februar 2020.

Ejendommen der udbydes til salg omfatter:

  • Cirka 1.000 ha markdrift, heraf 750 ha egne marker
  • En svineproduktion på 100.000 slagtesvin årligt. (fra 10-110kg)
  • En foderfabrik der både forsyner egen besætning og tilbyder eksternt salg af foder
  • En transportafdeling

Der er i dag 30 ansatte i virksomheden.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar