Udslip af ørreder fra havdambrug skader vildfisk

Regnbue

Regnbueørreden er en fremmed fisk i havet omkring Danmark.

Trods gentagne anbefalinger fra Danmarks Sportsfiskerforbund om at rykke fiskeopdræt i saltvand på land til lukkede, recirkulerede anlæg, gives der stadig tilladelse til at opdrætte fisk i bure til havs.

Det skaber ikke alene et stort forureningsproblem med næringsstoffer, der er også tale om ekstrem fauna-forurening med de mange udslip af regnbueørreder, som slet ikke er fisk, der hører til i den danske natur. Det skriver Sportsfiskeren i en pressemeddelelse 7. november.

– Massive udslip af regnbueørreder udgør en stor trussel mod vores naturligt hjemmehørende bestande af vilde laksefisk som havørreder, bækørreder, laks og stalling. Når store mængder af undslupne regnbueørreder svømmer op i åerne æder de både rogn og yngel af åens laksefisk, fortæller Kaare Manniche Ebert, der er fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– De store mængder regnbueørreder i vandløbene skader også de vilde bestande, fordi de graver i gydebankerne, hvor de vilde ørreder og laks har lagt deres æg. Og de undslupne regnbueørreder fortrænger flere steder, i kraft af deres store antal, de vilde fisk fra gydepladserne. Derudover er der ofte sygdom i opdrætsfisk, og de undslupne regnbueørreder sygdomsstatus kendes ikke. Hvis de bærer sygdomme kan de i værste tilfælde overføre smitten til de vilde ørreder, siger Kaare M. Ebert.

Læs om lakseopdræt på land her.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.