TetracyklinFødevarestyrelsens veterinærrejsehold fandt ved et kontrolbesøg 4. juni på Viborg-egnen 50 kilo ulovlig antibiotika i en svinebesætning, der angiveligt tilhører en af landets mest omdiskuterede agrospekulanter.

​Den ulovlige medicin er af typen tetracyklin og er efterfølgende fundet hos yderligere fem besætninger med samme ejer. Veterinærrejseholdet har desuden kontrolleret yderligere fem besætninger med tæt kontakt til de oprindelige seks besætninger. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen 25. juni 2014.

Sagen begyndte omkring pinse, hvor rejseholdet fandt de første 50 kilo. Det var på flere gårde omkring Grønhøj og ved Guldborgland.

Foreløbigt er den særlige type tetracyklin fundet i prøver af foder og vand fra to af besætningerne, mens svaret fra de sidste tre afventes. Prøver viser, at der som forventet er tale om en type tetracyklin (antibiotika), der ikke er godkendt i DK, men formentlig importeret fra Kina.

Viborg Stifts Folkeblad skriver i følge landbrugsavisen.dk 24. juni, at i alt seks bedrifter på egnen har brugt den ulovligt importerede antibiotika. Ifølge avisen kan der dog være tale om samme ejer, Goul A/S. TV Midtvest skriver , at der er tale om en af de helt store svinefabrikanter, der også er uddannet akademiøkonom: “Det er en af landsdelens store svineproducenter, Christian Nors, som Fødevarestyrelsen mistænker for ulovlig brug af antibiotika i sin besætning. Det bekræfter en central kilde i landbruget overfor TV MIDTVEST. Christian Nors står i spidsen for Grønhøj Produktion i Skelhøje syd for Viborg.”

PerHenriksen
Per Henriksen har ingen sundheds-faglige forudsætninger for at bekæmpe svine-MRSA. Han er uddannet dyrlæge og har tidligere været ansat hos Dansk Pelsdyr-avlerforening. Han har haft jobbet som veterinærdirektør siden 1. marts 2011, hvor han afløste dyrlæge Jan Mousing, som blev administrerende direktør i det såkaldte Videncentret for Landbrug. Alligevel har Henriksen ansvaret for bekæmpelsen af svine-MRSA-epidemien, der smitter flere og flere mennesker.

– Det er bekymrende, at enkelte svinepro-ducenter kan opføre sig så uansvarligt. De risikerer at bringe fødevaresikkerheden og den danske svineeksport i fare, når de gambler med ulovlig import af medicin. Antibiotika skal kun bruges til dyr, når de er syge – og kun med en dyrlæge involveret. Jeg er derfor tilfreds med, at vi hurtigt har fået inddæmmet problemet og fået sagen under kontrol, siger Per Henriksen, der er veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen og ansvarlig for kontrollen med antibiotikaforbruget i svineindustrien.

Ejerne er orienteret om, at forholdet vil blive politianmeldt. Ifølge business.dk er ejeren af Goul A/S agroproducenten Esper Goul Jensen, der har kostet bankerne over 900 mio. kroner med sin investeringslyst for et par år siden. Inden det gik galt, og han endte i konkurs (som var medvirkende til Fjordbank Mors-krak), var han involveret i et storstilet vindenergiprojekt, Scan Energy, som endte med at gå ned med en millardgæld.

Fakta
Tetracykliner er en gruppe af bredspektrede antibiotika, der omfatter fire stoffer: tetracyklin (tetracyklinhydrochlorid), chlortetracyklin, oxytetracyklin og doxycyklin. Kun de tre sidstnævnte er godkendt til behandling af dyr i Danmark. Alene disse tre tetracykliner må derfor – efter en dyrlæges ordination – anvendes til behandling af fødevareproducerende dyr som fx svin. Overdrevent eller uautoriseret brug af tetracykliner kan fremelske antibiotikaresistente bakterier, de såkaldte MRSA-bakterier, der skønnes at vil være ansvarlige for mindst fem dødsfald om året i fremtiden.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.