Undskyld, hr. fødevareminister – men er den ikke gal igen?

PeterHøgsted

Peter Høgsted, COOP.

“Vi kan kun læse kortene som om, at ministeren og Danish Crown tilsyneladende er blevet enige med hinanden om en ordning, der ikke vil skabe mere dyrevelfærd, men mindre konkurrence og højere forbrugerpriser”. Det skriver Peter Høgsted, 7. marts 2016, i sin blog hos Berlingske Business. Med forfatterens tilladelse bringes blogindlægget her:

Peter Høgsted er adm. direktør for Coop. Grundlagt med den første brugsforening i 1866. I dag en virksomhed der sælger for 50 milliarder kr., er ejet af 1,4 million medlemmer, har 38.000 medarbejdere og sælger mere end 1/3 af det, danskerne spiser og drikker. Her kommer Høgsteds indlæg med tilladelse fra forfatteren:

Jeg ved godt, at fødevareministeren er helt ny … men jeg er bare blevet lidt nervøs for, at han »skriver af« efter den tidligere minister…

Det er sådan, at regeringen ønsker at etablere et statsligt dyrevelfærdsmærke for svin. Som detailhandlere vil vi gerne have flere produkter med bedre dyrevelfærd på hylderne, for flere og flere forbrugere har dyrevelfærd på indkøbslisten, når de handler. Men desværre er der efter vores mening tale om et vildledningsmærke, der sikrer statsstøttet »green-washing« af konventionel dansk svineproduktion.

Endnu en gang ser vi desværre en situation, hvor Miljø- og Fødevareministeriet sminker på fakta og går erhvervets ærinde under dække af at gøre noget godt.

Svin_haler

Er det god dyrevelfærd, der fortjener en stjerne, at producenterne undlader at klippe halerne af svinene – sådan som det er forbudt i lovgivningen?

Vi kan kun læse kortene som om, at ministeren og Danish Crown tilsyneladende er blevet enige med hinanden om en ordning, der ikke vil skabe mere dyrevelfærd, men mindre konkurrence og højere forbrugerpriser.
Sidst var kritikken rettet mod bl.a. vandmiljøet – denne gang går det ud over dyrevelfærden og forbrugerne.

Og hvorfor mener vi så, det vil være tilfældet?

Fordi man ønsker, at fersk svinekød skal inddeles i tre grupper, som vil få 0 til 3 »velfærdsstjerner«. Den 1-stjernede såkaldte »velfærdsgris« er decideret vildledning, fordi man ønsker at anprise forhold, som i al væsentlighed ikke er langt fra det, som størstedelen af den danske standardproduktion af svinekød i forvejen har forpligtet sig til at arbejde henimod, eller som allerede er lovgivning.

Når man anpriser en kødproduktion, der betragtes som almindelig og konventionel, vil man forringe dyrevelfærden, fordi forbrugerne i god tro vælger den 1-stjernede udgave frem for de produkter, hvor der rent faktisk er væsentlige velfærdsforbedringer, som f.eks. økologi og friland.

Da ordningen skal være en rent dansk statsstøttet mærkning, vil den ikke belønne de velfærdskrav, som producenter i Tyskland, Holland eller England lever op til. Resultatet er, at man de facto holder udenlandsk konkurrence ude, mens man fremmer monopoludviklingen i Danmark. Og monopoler medfører jo sjældent lavere forbrugerpriser – men vil sikkert være til stor glæde for Danish Crown og landmændene!

greenwashing-7synderHerudover lægges der op til, at økologi og friland slås sammen i den 3-stjernede kategori – selv om der er væsentlige forskelle i produktionsmetoderne. Årtiers arbejde med at oplyse forbrugerne om økologimærket vil dermed gå tabt, når det lægges ind under en anden mærkningsordning. Endnu mere sørgeligt og helt uforståeligt er det, at mærkningsordningen vil devaluere den del af landbrugserhvervet, der rent faktisk kan tjene penge, nemlig økologien og frilandsproduktionen.

Set med vores øjne opnår man med mærkningsordningen alene at sikre statsstøttet »green-washing« af konventionel dansk svineproduktion – og måske genåbne erhvervets eksport til Sverige? Det kunne igen skabe en mistanke om, at ministeren igen har lyttet for meget til Danish Crown – og for lidt til dyrene og de danske forbrugere.

Som repræsentant for 1,5 million forbrugermedlemmer og med en markedsandel på knap 40 procent har vi flere konstruktive forslag til, hvordan man opnår mere velfærd til fordel for dyrene og mere konkurrence til fordel for forbrugerne. Og ikke mindst pege på en løsning, der kan fremtidssikre dansk landbrug, skabe merværdi og igen gøre Danmark til det fantastiske fødevareland, vi bør være. Men det fordrer jo, at man bliver inviteret til møderne herom.

SvinerigetsUndergang

I udlandet betragets Danmark som svinenes kongerige, som beskrevet i denne artikel fra en østrigsk avis. Fødevareministerens åbenlyse forsøg på “greenwashing” for at tækkes Danish Crown vil utvivlsomt blive gennemskuet og bidrage yderligere til leden ved de danske svineproducenter.

Vi har forsøgt at gøre vores holdning til endnu en mærkningsordning klar for ministeren, men Coop har været udelukket fra forhandlingerne om udformningen, ligesom ministeriet ikke har gjort sig nogen anstrengelser for at tale med øvrige kritiske aktører. I stedet har man allieret sig tæt med en anden aktør på markedet, nemlig Danish Crown, der har en helt særlig interesse med sin dominerende position inden for svinekød.

Vi kan kun læse kortene som om, at ministeren og Danish Crown tilsyneladende er blevet enige med hinanden om en ordning, der ikke vil skabe mere dyrevelfærd, men mindre konkurrence og højere forbrugerpriser.

Vi troede, det var et fødevareministeriums opgave at varetage velfærdsforbedringer for både dyrene og dansk landbrugs udvikling på den lange bane. Vi troede også, at ministeriet var forbrugernes garant for lødige produkter og saglige mærkningsordninger. I stedet ser vi varetagelse af ensidige erhvervsinteresser, og det får mig til at stille spørgsmålet:

Er den egentlig ikke gal igen, hr. minister?

 

esben_lunde_larsenmette_bockGylle.dk kommenterer:

I den blå blok af Folketinget afviser både Liberal Alliances fødevareordfører Mette Bock og den nyudpegede miljø- og fødedevareminister Esben Lunde Larsen (V), at mærket om dyrevelfærd udelukkende skal fremme Danish Crowns forretning.

»Det er også til rådighed for udenlandske producenter, der kan opfylde kravene. Producenterne kan gennem bedre priser på de svin, der produceres under mærket, få et incitament til at investere i forbedringer af dyrevelfærd. Mærket kan derved både skabe vækst for danske og udenlandske landmænd,« skriver Esben Lunde Larsen i en mail-kommentar til Finans.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.