MRSA_haandvask
Svinefolk skal lære om hygiejne for at bremse MRSA-smitten, men ministeren nøler.

– Som minister vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at nedbringe smitten. Men udgangspunktet for bekæmpelse er jo desværre et helt andet, end det var for blot få år siden, udtalte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ved offentliggørelsen af Fødevare-styrelsens redegørelse for påståede fiflerier med ministerrådgivning om MRSA i de seneste år. Fiflerier, der har blokeret for en egentlig indsats mod MRSA-smitten fra de danske svinefabrikker.

Imidlertid er der ikke meget, der tyder på en reel vilje til handling hos Lunde Larsen. Et helt essentielt værktøj til at begrænse de smittefarlige bakterier til staldzonen er endnu ikke taget i brug – efter halvandet års forberedelser.

I april 2015 fik daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) vedtaget en 4-årig MRSA-handlingsplan med tilslutning fra stort set alle Folketingets partier, heriblandt også Venstre. Planen indeholdt seks væsentlige indsatsområder:

* Reduktion af antibiotikaforbrug til svin med 15 pct. fra 2015 til 2018
* Hygiejnetiltag for alle der arbejder i svinestalde
* Reduktion af smitte i de enkelte besætninger
* Overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-MRSA
* Styrket forskning i smitteveje for husdyr-MRSA.
* International indsats -herunder pres for at fremme EU antibiotikastrategi

Det er punkt 2: Hygiejnetiltag for alle der arbejder i svinestalde der endnu ikke er sat i værk, trods den central betydning for en opbremsning af smittens udbredelse i samfundet.

eva-kjer-forsidenBT
Eva Kjer Hansen ignorerede MRSA-handlingsplanen i sin iver efter at tækkes protestlandbruget.

Eva Kjer Hansen nøler

Efter folketingsvalget i juni 2015 overtog MF Eva Kjer Hansen (V) ansvaret som ny fødevareminister, men Kjer Hansen foretog sig intet andet i forhold til MRSA-smitten end at efterlyse “mere forskning”. Efter skarp kritik for manglende MRSA-indsats fra Rigsrevisionen i oktober 2015 lovede ministeren: “Jeg vil gennemføre initiativerne i handlingsplanen, og jeg vil følge nøje, om initiativerne virker efter hensigten”.

Men Kjer Hansen foretog sig intet. Efter hendes tvungne tilbagetræden fra ministerposten i februar 2016 blev ansvaret lagt over til Esben Lunde Larsen som ny minister.

Et år efter vedtagelsen af handlingsplanen blev det første reelle skridt taget vedrørende Hygiejnetiltag for alle der arbejder i svinestalde. I april 2016 fik Lunde Larsen allokeret 4,6 mio. kr. til formålet, men siden da har der været stille om initiativet.

I mail af 1. juni 2016 bekræftede ministeriet, at: “Det er korrekt, at der som en del af Fødevare- og Landbrugspakken afsættes 4,6 mio. kr. i 2016 til hygiejnekurset, hvilket også fremgår af det dokument (aktstykke oversendt til Finansudvalget), som du refererer til i din henvendelse. Der pågår nu overvejelser om den konkrete udmøntning af initiativet om hygiejnekursus i MRSA-handlingsplanen, og Miljø- og Fødevareministeriet kan ikke på nuværende tidspunkt besvare din henvendelse mere detaljeret”.

Pengene har altså været til stede i et halvt år , men endnu har ikke en eneste svinepasser været på det obligatoriske hygiejnekursus, som stort set alle Folketingets partier vedtog at indføre for halvandet år siden. Det er derfor ganske uklart, hvad miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mener, når han forsikrer, at “som minister vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at nedbringe smitten”.

Comments are closed.